Louky okolo Padrtí letos spásá skot z ekofarem Vojenských lesů a statků

O udržení bezlesí na Padrtích v Brdech se letos starají krávy z ekologických chovů Vojenských lesů ze západočeských Doupovských hor. Stádo sem bylo převezeno na základě dlouhodobé spolupráce AOPK ČR a VLS, s. p., při realizaci ochrany přírody v Brdech.

Na pláních okolo Padrťských rybníků v Brdech se opět pase stádo skotu. Pastva, nezbytná pro zachování bezlesí a otevřených luk, zde probíhá již šestým rokem ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a vlastníka pozemků, kterým jsou Vojenské lesy a statky, s. p.

„Agentura jakožto zadavatel managementového opatření zajišťuje financování z dotačního programu Péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, VLS mají na starosti zvířata a péči o ně,“ vysvětlil vedoucí středočeské správy AOPK Bohumil Fišer.

Letos je to ale poprvé, co se o to, aby louky nezarůstaly třtinou, ostružiním a nálety dřevin, starají přímo krávy a jalovice z ekologických chovů Vojenských lesů a statků. Konkrétně jde o dvacítku jedinců z ekofarem podnikové zemědělské správy Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku.

„Jde o křížence plemen Simentál a Hereford, kteří se dokáží přizpůsobit drsnějším podmínkám a využívat i méně kvalitní pastevní porosty. Skot se na rozlehlých plochách celkem čtyřiceti hektarů bude pást až do podzimu, kdy „odcestuje“ opět na západočeský Doupov,“ uvedl ředitel zemědělské divize VLS Jaroslav Kratochvíl.

Zemědělské správy VLS hospodaří ve výjimečných přírodních podmínkách v lokalitách, které jsou dlouhodobě uchráněny intenzivní lidské činnosti. Díky tomuto prostředí a způsobu hospodaření, který je v maximální možné míře ohleduplný ke krajině i chovaným zvířatům, splňuje veškerá zemědělská výroba všechny nejvyšší standardy ekologického zemědělství. Podnikové chovy skotu také splňují nejvyšší stupeň tzv. welfare standardu, který je ukazatelem zdravých a humánních podmínek chovu hospodářských zvířat.

Zdroj: https://www.vls.cz/