Tag Archives: Odra

Příroda Poodří je pod ochranou právě třicet let

Chráněná krajinná oblast Poodří je jednou z nejmladších a zároveň i nejmenších v České republice. Vznikla před třiceti lety, 1. května 1991. Poodří je jako významné mokřadní a ptačí území zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu v rámci celosvětové Ramsarské úmluvy. Je jedinečné i z celoevropského pohledu – je součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Vojenské lesy obnovily prameniště Odry a vybudovaly zde novou naučnou stezku

Stovky metrů nových povalových chodníků, které návštěvníky zavedou podmočenou olšovou nivou k obnovenému hornímu prameni Odry i k vyčištěnému a upravenému tzv. dolnímu prameni. K tomu nové informační tabule o významu tohoto evropského toku i regionu, kde pramení. A také nové lavičky i další mobiliář. Ale především stabilizace vodního režimu v pramenné oblasti této významné moravské řeky, která leží v lokalitě zasažené v minulých letech kalamitou. To vše je součástí nové Naučné stezky k pramenu Odry, kterou v minulých dnech dokončily v Oderských vrších VLS.