Tag Archives: Na Skřivánku

Dnes je Světový den mokřadů: Proč zachraňujeme mokřady aneb od Trianglu po Skřivánek

Již 27 mokřadů vykoupil a chrání v rámci své kampaně Místo pro přírodu Český svaz ochránců přírody. O výkup 28. mokřadu se právě snaží a prosí veřejnost o pomoc. ČSOP již 21 let vykupuje za podpory veřejnosti přírodně cenná místa, která následně ve spolupráci s místními pozemkovými spolky chrání či obnovuje. Z 56 dosud vykoupených lokalit má téměř polovina, tedy 27, výrazně mokřadní charakter. I na některých dalších však jsou vodní prvky, jako potůčky, prameniště či občasně podmáčené plochy.

Český svaz ochránců přírody zahájil kampaň na výkup pozoruhodné mokřadní lokality na Vysočině

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) má možnost koupit mokřadní lokalitu zvanou Na Skřivánku nedaleko Jihlavy. Jde o velmi rozmanité území s prameništi, potůčky, vrbinami i starými stromy. V současné době je zde na prodej téměř 8 hektarů pozemků. K jejich výkupu potřebuje ČSOP sehnat během půl roku 3,5 milionu korun. Pomůže veřejnost? Více informací je na: https://skrivanek.mistoproprirodu.cz.