Tag Archives: mokřadní olšina

V Českém lese byla obnovena mokřadní olšina

Mokřady patří v naší krajině k těm nejohroženějším místům, řada z nich byla v minulosti odvodněna. To se nevyhnulo ani některým lesním porostům v chráněné krajinné oblasti Český les. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Lesy ČR proto vytipovala ty, kde je žádoucí vodní režim obnovit. Jedním z nich je olšina nedaleko obce Železná.