Tag Archives: Mladá

Vyhlášena národní přírodní památka Mladá

Lesostepní společenstva v okolí Milovic, která jsou již 15 let chráněna jako evropsky významná lokalita, jsou od prvního července národní přírodní památkou Mladá. Ministerstvo životního prostředí tak učinilo svou vyhláškou č. 281/2020 Sb. a zajistilo tak zvláštní ochranu pro rozsáhlé a specifické území o rozloze 1245 ha.