Vyhlášena národní přírodní památka Mladá

Lesostepní společenstva v okolí Milovic, která jsou již 15 let chráněna jako evropsky významná lokalita, jsou od prvního července národní přírodní památkou Mladá. Ministerstvo životního prostředí tak učinilo svou vyhláškou č. 281/2020 Sb. a zajistilo tak zvláštní ochranu pro rozsáhlé a specifické území o rozloze 1245 ha.

Mladá, místo o které již několik let pečuje i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je nyní jasně legislativně chráněno coby národní přírodní památka. Biotop, který se zde vyvinul v důsledku působení vojenské techniky a dalším specifikům vojenské činnosti je udržován jak kosením, tak pastvou velkých kopytníků i hospodářských zvířat, ale stále i pojezdem těžké techniky. Díky mozaikové seči se na místě daří jak bylinám, tak bezobratlým živočichům. Pojezd techniky zase zachovává louže a tůňky, které jsou vhodným biotopem pro lupenonožce, obojživelníky i larvy hmyzu. Kopytníci pak rozrušují povrch a uvolňují tak prostor v zapojeném porostu pro méně konkurenceschopné druhy rostlin. Aplikací různých způsobů managementu na jednotlivých lokalitách vzniká pestrost stanovišť, která jsou domovem mnoha vzácných druhů.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny

Úvodní foto: Zubři (foto Luboš Beran)

Mozaikovitě sečené pozemky (foto Slavomír Valda)

Listonoh letní (foto Luboš Beran)

Vážka ploská (foto Slavomír Valda)

Modrásek hořcový Rebellův (foto Slavomír Valda)

Růže galská (foto Slavomír Valda)

Hořec křížatý (foto Slavomír Valda)