Tag Archives: Marian Slodičák

Rozhovor s odborníkem: Rozvažte lesníkům ruce

Během října Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů oslovilo občany České republiky, aby se připojili k petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Peticí vlastníci lesů reagují na situaci kolem kůrovcové kalamity a na postoj státu k jejich problémům. Jedním z těch, kteří petici podepsali a podpořili tak vlastníky lesů, je významný odborník na lesy, vědec doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. V lesním hospodářství působí celý život. Jeho zkoumání přináší poznatky, výsledky a postupy, jež se staly trvalou součástí práce praktických lesníků. Proto jsme ho požádali o rozhovor.