Tag Archives: legislativa

SVOL: Podpora pro vlastníky lesů pro zvládání kůrovcové kalamity je nedostatečná

Zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) znovu upozornili na to, že kůrovcová kalamita bude pokračovat a na obnovu lesů nestátní vlastníci budou v příštím roce potřebovat od státu sedm miliard korun. V návrhu státního rozpočtu na rok 2020 je ale v kapitole Ministerstva zemědělství navrženo navýšení pouze o jednu miliardu korun (z toho na lesy 700 milionů Kč).

Lesní hospodáři se ještě mohou hlásit na vzdělávací kurz v Hranicích

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá v dubnu dva vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře, pořádané pod záštitou Ministerstva zemědělství, Sekce leního hospodářství. Na kurz, který se koná 26. dubna v Hranicích, se mohou zájemci ještě hlásit. Zbývají poslední volná místa. 

Hospodáři v krajině jednali s vládou o invazivních druzích

Na základě „Prohlášení hospodářů v krajině k legislativě invazních nepůvodních druhů" zaslaného vládě České republiky a ministru životního prostředí pozval premiér Bohuslav Sobotka dne 23. listopadu na jednání do Strakovy akademie v Praze na úřad vlády statutární zástupce organizací reprezentujících 600 000 členů z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů a lesních školkařů.