Tag Archives: Krušné hory

Lesy ČR dokončily nejrozsáhlejší obnovu rašeliniště v Krušných horách

Rašeliniště mezi obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji obnovily Lesy České republiky v rámci podnikového programu „Vracíme vodu lesu“. V projektu za osm a půl milionu korun šlo o 66 hektarů, tedy největší revitalizované rašeliniště v Krušných horách. Dnes se v oblasti opět drží voda a tvoří rašelina.

Díky vegetativnímu množení mohou být staré smrky cenným zdrojem odolných lesů

Zachování cenných, původních a odolných populací dřevin pro další generace je důležitou prioritou lesnického výzkumu. Vedle generativního množení (semeny) ověřují odborníci na biologii a šlechtění lesních dřevin také metody vegetativního množení.

Mikroskopické snímky odhalují stopy imisní kalamity v buňkách letokruhů

Strnady – 5. listopadu 2018 – Získat nové poznatky o tom, jakým způsobem extrémní míra znečištění v období imisní kalamity v Krušných horách ovlivnila mikroskopickou stavbu dřeva smrku, bylo cílem společného výzkumu odborníků z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Potomci původní populace smrku mají šanci na návrat do Krušných hor

Strnady – 29. října 2018 – Vrátí se na českou stranu Krušných hor potomstvo tamější původní populace smrku? Touto otázkou se již řadu let zabývá lesnická věda. Díky podrobnému výzkumu a experimentům s namnoženými potomky jedinců, kteří přežili ničivou imisní kalamitu, vyznívají prognózy kladně. Šlechtitelskými programy zaměřenými na záchranu dílčí populace krušnohorského smrku postižené imisemi se již v minulosti zabývala řada vědeckých pracovníků.

SmrkovA� lesy KruA?nA?ch hor ze vA?ech A?hlA?. VyA?la mezioborovA? kniha o hodnocenA� jejich stavu

A?eskA? geografickA? spoleA?nost vydala v edici Geographica monografii, zamA�A�enou na hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrkovA?ch lesA? rA?znA?mi metodami spolu s uvedenA?mi pA�A�padovA?mi studiemi z KruA?nA?ch hor v letech 1998 - 2013.A�Kniha pA�edstavuje teoretickA� a metodickA� zA?klady hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrku ztepilA�ho a dA�evin obecnA� a vA?sledky dlouhodobA�ho vA?zkumu tA?mu z PA�A�rodovA�deckA� fakulty UK vedenA�ho prof. Janou Albrechtovou z Katedry experimentA?lnA� biologie rostlin ve spoluprA?ci s LuciA� Kupkovou z Katedry aplikovanA� geoinformatiky a kartografie. Kniha zahrnuje dlouhodobA? vA?zkum v rA?mci A�ady projektA? ve spoluprA?ci s NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA. Na knize dA?le spolupracovali odbornA�ci z Akademie vA�d A?R, A?eskA� geologickA� sluA?by, Agentury ochrany pA�A�rody a krajiny a VA?zkumnA�ho A?stavu lesnA�ho hospodA?A�stvA� a myslivosti, v. v. i.A�