Tag Archives: Kraj Vysočina

SVOL a Kraj Vysočina jsou důležitými partnery v boji s kůrovcovou kalamitou

Kraj Vysočina v roce 2020 administroval tři dotační tituly v lesním hospodářství, vedle kůrovcových kompenzací rovněž finanční příspěvky z rozpočtu Ministerstva zemědělství podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a také pomoc vlastníkům lesů v programu Hospodaření v lesích 2020 z Fondu Vysočiny. Celkově za rok 2020 obdržel Kraj Vysočina a následně také administroval 9 620 žádostí s alokovanými částkami ve výši téměř 2,5 miliardy korun, z toho téměř 75 miliónů korun z vlastního rozpočtu.

Stromem roku se stala Chudobínská borovice

V pořadí již 18. titul v celonárodní anketě Stromu roku si pro letošní rok odnáší Chudobínská  borovice rostoucí nad břehem Vírské přehrady na Vysočině. V konkurenci dalších jedenácti kandidátů pro ni hlasovalo celkem 4394 lidí. Stříbrná medaile putuje také na Vysočinu, konkrétně pro Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou, který získal přes 2,5 tisíce fanoušků. Na pomyslnou bednu dosáhl také další dub z Žádlovického zámku v Lošticích v Olomouckém kraji. Vítězství v anketě se pojí s odborným zásahem stromolezce pro vybraný strom a postupem mezi sedmnáctku evropských vítězů v anketě Evropský strom roku.

Boj s kůrovcem ohrožuje chráněné druhy ptáků

Kůrovcová kalamita v Kraji Vysočina s sebou přináší velký rozsah těžeb dříví. K masivním těžbám dochází prakticky plošně, bez ohledu na vegetační období a dobu hnízdění ptáků. Hnízdění řady chráněných druhů je tak ohroženo rušením, kácením a pády stromů. Ochránci přírody z Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s lesníky se jim proto snaží pomoci, a to celkem úspěšně.

Kraj Vysočina znovu vyhlásí grant na podporu hospodaření v lesích

Vedení Kraje Vysočina uvolní další desítky miliónů korun pro osoby hospodařící v lesích. V září Kraj Vysočina zopakuje dotační program Hospodaření v lesích, tak aby pomohl zmírnit dopady kůrovcové kalamity a sucha na vlastníky lesů resp. aby mohly být úspěšně ochráněny mladé kultury proti okusu zvěří. Stejný program vyhlásil Kraj Vysočina už v prvním čtvrtletí letošního roku. Kraj Vysočina patří  mezi nejvíce zasažené regiony kůrovcovou kalamitou v České republice. 

Při odstraňování kůrovcové kalamity v lesích je nutné dbát na ochranu hnízd

V současné době se Kraj Vysočina potýká s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. S tím souvisí potřeba častých lesnických zásahů a opatření. Vlastníci lesů musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o lesích, zároveň je však třeba respektovat zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. Podle něj je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů, zejména je rušit (hnízdění), usmrcovat či ničit jimi užívaná sídla. Většina ptačích druhů vázaných na lesní společenství jsou zvláště chráněnými druhy podle tohoto zákona, kromě toho jsou chráněny i evropskou legislativou.