Tag Archives: Jordán

Pátý rok péče o přírodu a krajinu v CHKO Brdy

Uplynul pátý rok od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Brdy, a tedy i pátý rok, kdy sem na péči o přírodu a krajinu AOPK ČR směřuje finanční prostředky z dotačního programu Péče o krajinu. Přehled opatření financovaných za rok 2020 nepřinese ve srovnání s minulými lety velká překvapení – hlavní oblasti péče zůstávají stále stejné. Stoupl však objem prostředků, a to na celkových 5,47 milionu oproti 3,45 milionu v roce 2019.

Naučná stezka Jordán je dokončena a otevřena veřejnosti

CHKO Brdy má novou naučnou stezku, která návštěvníky provede po turisticky oblíbeném okolí vřesovišť na bývalé dopadové ploše Jordán. Stezka má celkem osm zastavení, jeden klasický velký informační panel a sedm malých kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO.