Tag Archives: FSC certifikace

Smrčky s certifikátem zmizely během hodiny

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) letos na Vánoce nabídla zájemcům smrčky z krkonošských lesů certifikovaných FSC. Celkem 180 stromků bylo rozprodáno během jediné hodiny. Správa KRNAP je držitelem certifikátu Forest Stewardship Council (FSC[1]), který deklaruje, že krkonošské lesy jsou obhospodařovány přírodě blízkým způsobem. Díky tomu mohou být i zdejší vánoční stromky, pocházející z prořezávek, označeny nejprestižnějším lesnickým certifikátem FSC.

I vy můžete mít vánoční stromek s certifikátem – stejným jako má vánoční strom v centru Brna!

Odpovědný přístup k životnímu prostředí nemusí být pouze o tom, chovat se v lesích ohleduplně a nenarušovat tak unikátní ekosystém. Zvláště v období vánočních svátků může svojí troškou přispět každý, a to koupí vánočních stromků s FSC certifikátem, které pocházejí z lesů, kde se hospodaří přírodě blízkým způsobem.

FSC má celosvětově už více jak 30 000 certifikátů dřevozpracovatelského řetězce (CoC)!

Počet vydaných certifikátů dřevozpracovatelského řetězce (CoC) v dubnu přesáhl magickou hodnotu 30 000. K 5.dubnu 2016 je tento počet přesně 30 184 vydaných CoC certifikátů po celém světě. Jelikož se jedná o počet vydaných certifikátů, je pravděpodobné, že certifikovaných společností bude ještě více (po zahrnutí tzv. multisite certifikací).

Jak pomáhá FSC certifikace vlastníkům malých lesů?

Skupinová certifikace systémem FSC je jednou z cest, jak zpřístupnit certifikát také vlastníkům malých lesů. Certifikát má stejné náležitosti jako v případě samostatné certifikace, avšak pro jednotlivé vlastníky je výhodnější především z ekonomického hlediska, a to jak ve smyslu investice do získání certifikátu, zjednodušení administrativy, tak i ve smyslu následného navrácení investovaných prostředků.

Jak je to s přidanou hodnotou FSC certifikace?

Dřevní surovina s certifikátem FSC je na území České republiky dlouhodobě nedostatkovým zbožím, jak pro velké výrobce, tak i pro menší dřevozpracovatele. Východiskem pro tyto společnosti je dovoz dřeva s certifikátem FSC ze zahraničí. Nyní se však naskýtá dobrá příležitost tento stav změnit a množství FSC certifikované suroviny zvýšit. A právě proto přinášíme shrnutí aktuálního stavu a informací, které s touto problematikou souvisejí.