FSC má celosvětově už více jak 30 000 certifikátů dřevozpracovatelského řetězce (CoC)!

Počet vydaných certifikátů dřevozpracovatelského řetězce (CoC) v dubnu přesáhl magickou hodnotu 30 000. K 5.dubnu 2016 je tento počet přesně 30 184 vydaných CoC certifikátů po celém světě. Jelikož se jedná o počet vydaných certifikátů, je pravděpodobné, že certifikovaných společností bude ještě více (po zahrnutí tzv. multisite certifikací).

Před šesti měsíci byl celosvětový počet vydaných certifikátů 29 508, což ukazuje na rychlý růst certifikovaných společností, a tedy analogicky i rostoucí poptávku po FSC výrobcích na celém světě.

V České republice dosahuje aktuální počet vydaných certifikátů dřevozpracovatelského řetězce hodnoty 177 bez započítání multisite certifikací. Počet společností s FSC certifikátem tak reálně bude překračovat 200 firem – přehled držitelů certifikátu v ČR najdete mimo jiné i na našich stránkách.

Zdroj: http://www.czechfsc.cz, 5. dubna 2016