Jak je to s přidanou hodnotou FSC certifikace?

Dřevní surovina s certifikátem FSC je na území České republiky dlouhodobě nedostatkovým zbožím, jak pro velké výrobce, tak i pro menší dřevozpracovatele. Východiskem pro tyto společnosti je dovoz dřeva s certifikátem FSC ze zahraničí. Nyní se však naskýtá dobrá příležitost tento stav změnit a množství FSC certifikované suroviny zvýšit. A právě proto přinášíme shrnutí aktuálního stavu a informací, které s touto problematikou souvisejí.

Proč zpracovatelé upřednostňují FSC?

FSC certifikace je celosvětově nejvíce respektovaným a důvěryhodným certifikačním systémem se širokým zapojením mnoha zájmových skupin a členů – neziskových organizací (WWF, Greenpeace, Friends of the Earth) stejně jako velkých obchodních řetězců. Vyvážené zapojení zájmových skupin a uznání od neziskových organizací je také velkým benefitem FSC – na rozdíl od ostatních certifikačních systémů.

I proto společnost IKEA, která patří mezi jedny z největších světových zpracovatelů dřeva, začala od tohoto roku v České republice zvýhodňovat nákup FSC certifikované suroviny. Do roku 2020 se navíc zavázala přejít stoprocentně na FSC certifikovanou anebo recyklovanou surovinu ve výrobě.

Zatím však největší vlastníci lesních ploch v České republice, společnosti Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky, na tuto pobídku nereagují a nezvažují FSC certifikaci na vhodně zvolených lesních správách. Ačkoliv jde o státní podniky hospodařící s veřejným majetkem, a zvážení certifikace FSC může přinést zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Navíc, FSC má jasnou ekologickou přidanou hodnotu a certifikace by pomohla ke zlepšení zdravotního stavu lesů.

V čem je přínos certifikace FSC?

Mimo uvedené výhody by přinesla certifikace systémem FSC také další benefity v oblasti ekonomické, ekologické i sociální – podpora lokální zaměstnanosti a místních zpracovatelů, ponechávání mrtvého dřeva, omezení holích sečí, důsledná podpora přirozené obnovy atd. – zapojuje místní komunity a zájmové skupiny, je transparentní (veřejné souhrny zpráv z auditů LH jsou dostupné na internetu).

Již v roce 1997 zástupci lesnické obce deklarovali: „Certifikace by měla být prováděna pouze tehdy, bude-li to vyžadovat trh…“ Totéž nyní zaznívá i od zástupců státních vlastníků lesů. Tato situace nyní nastala a to u FSC certifikace, nikoliv u jiného certifikačního systému, jímž jsou státní lesy certifikovány a který byl bez širší diskuze v minulosti upřednostňován a státem podporován. I přes to by však v rámci dobré a odpovědné správy veřejného majetku měly státní společnosti zvážit tuto příležitost, protože jim nyní může přinést další (ekonomické, ale i sociální a ekologické) benefity a státní rozpočet nebude přicházet o možné příjmy.

Aktuální postoj však může situaci zhoršit také českým zpracovatelům, pokud se poptávka IKEA přesune do jiných zemí. Riziko je možné téměř ihned snížit (na rozdíl od jiných řešení, o která zástupci státu usilují) právě větší nabídkou FSC dřeva v ČR. To může zamezit tomu, aby bylo FSC dřevo dováženo ze Slovenska, Polska či Německa. Prospět to může všem – dřevozpracovatelům, občanům, rozpočtu, lesům, i ekologické stopě ČR.

Zdroj: http://www.czechfsc.cz/, 10. března 2016