Tag Archives: FOREST EUROPE

Vzniká systém sdílení znalostí o rizicích pro evropské lesy

K plnění vize pro evropské lesy 2030, kdy jsou tyto lesy udržitelně obhospodařovány, aby byly odolné, zdravé, produktivní a multifunkční a aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, se zavázala bratislavská ministerská konference procesu FOREST EUROPE. Konference se zúčastnili také zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.