Tag Archives: ČSOP

Liberecký lesík Opičák má obnovenou pozorovatelnu a návštěvnické prvky

Na konci minulého týdne byla veřejnosti představena nově zrekonstruovaná návštěvnická infrastruktura v lese nazývaném Opičák (VKP Lesík u letiště), nacházejícím se na západním okraji města Liberec. Tento místními obyvateli oblíbený kousek přírody byl v roce 2006 a 2009 vykoupen v rámci kampaně Místo pro přírodu do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a později doplněn pozorovatelnou a dalšími návštěvnickými prvky v rámci kampaně NET4GAS Blíž přírodě.

První kousek Motýlího království vykoupen!

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil další přírodně cennou lokalitu. Jsou jí staré sady poblíž Radiměře na Svitavsku o výměře 1,2 ha. Jde již o druhou „soukromou rezervaci“ na Svitavsku vykoupenou díky darům veřejnosti prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet číslo 9999922/0800).

Školní tůň – nový biotop i výuková pomůcka

Světový den mokřadů opět připomněl a zdůraznil jejich význam pro ochranu druhové rozmanitosti, pro vodní režim a klima. Projekt „Školní tůně“ u Chýnic nedaleko Prahy, realizovaný ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Montessori základní školy Archa a Nadačního fondu Veolia (NF Veolia), k tomuto všemu přidává ještě ekologickou výchovu. Ne v nějaké teoretické rovině v učebnách, ale přímo v terénu, na konkrétním pozemku, po kolena v bahně.

Rok netopýrů 2022

Letošní rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem netopýrů. Navazuje tak na řadu tematických roků, které vyhlašuje od roku 2020.

Ode dneška sledujte ptáky na zahradách! Vyhraje koňadra anebo kos?

Osmnáct let už probíhá soutěž Živá zahrada. A její další zimní kolo zaměřené na pozorování ptáků začíná už dnes. Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který od počátku Živou zahradu koordinuje, za tu dobu shromáždil data o zvířatech z celkem 1827 zahrad. A téměř 100 zahrad už obdrželo titul Živá zahrada, který osvědčuje, že zahrada patří k těm přírodě blízkým. Zúčastnit se může každý, kdo má zahradu a zajímá ho, co za divoká zvířata na ní žije.