Tag Archives: chemické přípravky na ochranu lesa

Jak mohou drobní vlastníci bojovat s kůrovcem?

Poměrně často se drobným vlastníkům nasazuje psí hlava, že se nestarají o své lesy a jsou zdrojem lokálních problémů. Ale málokdo ví, že státní správa jim svými nařízeními svazuje ruce, seč může, a dělá z nich vlastníky nekompetentní, nezpůsobilé, nesvéprávné starat se zodpovědně o svůj majetek.