Tag Archives: Český les

Hnědásek podunajský – nový druh pro Český les a první nález pro Čechy

Nový druh motýla pro Český les byl nalezen během exkurze pro veřejnost na Domažlicku. Jedná se o první geneticky potvrzený nález kriticky ohroženého hnědáska podunajského nejen v chráněné krajinné oblasti Český les, ale i na území celých Čech. 

Netopýří obyvatelé přírodní rezervace Diana

Nečekaných osm druhů netopýrů, včetně vzácného netopýra stromového, bylo objeveno v přírodní rezervaci Diana během celorepublikového mapování vybraných druhů rostlin a živočichů. Přírodní rezervace Diana se rozkládá na necelých 21 hektarech rozvolněných květnatých bučin, ve kterých roste řada věkovitých mohutných stromů, jejichž stáří se blíží třem stoletím.

V Českém lese byla obnovena mokřadní olšina

Mokřady patří v naší krajině k těm nejohroženějším místům, řada z nich byla v minulosti odvodněna. To se nevyhnulo ani některým lesním porostům v chráněné krajinné oblasti Český les. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Lesy ČR proto vytipovala ty, kde je žádoucí vodní režim obnovit. Jedním z nich je olšina nedaleko obce Železná.

Na Čerchově probíhá likvidace chátrajících vojenských budov

Více než desetiletá spolupráce mezi zástupci Města Domažlice, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva obrany ČR v oblasti Čerchova dospěla do finále. Do konce letošního roku budou zbourány vojenské budovy na Čerchově, Bystřici a Malinové hoře. Nyní je odvezen veškerý azbest, zbourána část budov na Malinové hoře a započala demolice na Čerchově. Práce se naplno rozjedou v období od 12. do 30. července. Po tuto dobu bude kvůli bezpečnosti vrcholová část pro veřejnost zcela uzavřena.