Tag Archives: čejka chocholatá

Záchrana hnízdících čejek na polích, za 40 let klesla jejich početnost o 80 %

Ochránci přírody z Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině a Okresního sdružení ČSOP Benešov zachraňují polní hnízda vzácných čejek chocholatých.