Tag Archives: budoucnost lesů

Jedle bělokorá může být klíčovou dřevinou budoucích lesů

Globální změna klimatu reprezentovaná hlavně stoupající teplotou vzduchu a zvyšujícím se suchem má negativní dopad na lesní ekosystémy. Mění se jejich produktivita, uhlíková rovnováha, stoupá míra poškození stromů hmyzem, chorobami a kalamitami.

Budoucnost lesů v ČR záleží i na tom, jak se poučíme z minulosti, shodují se odborníci

Zámek ve Žďáru nad Sázavou byl dějištěm odborného semináře „Lesmistr František Rang“, který uspořádala Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze a rodiny Kinských a Kinských dal Borgo (významných členů Komory soukromých lesů SVOL). Seminář s odkazem na životní dílo pokrokového chlumeckého lesmistra Františeka Ranga, tvůrce základního lesního zákonodárství 18. století v Rakousku a Čechách, poukázal na nutnost hledat řešení budoucnosti lesního hospodářství v kontextu historického vývoje.