Tag Archives: Biosférická rezervace Dolní Morava

Lesy ČR připravují s Biosferickou rezervací Dolní Morava odborně řízenou proměnu jihomoravské krajiny

Obnova, doplňování a rozšiřování sítí větrolamů, stromořadí, solitérních stromů v krajině a remízků, které na jižní Moravě chrání především zemědělskou půdu před erozí, je cílem spolupráce, na níž se srpnovým podpisem memoranda dohodli generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral.