Lesy ČR připravují s Biosferickou rezervací Dolní Morava odborně řízenou proměnu jihomoravské krajiny

Obnova, doplňování a rozšiřování sítí větrolamů, stromořadí, solitérních stromů v krajině a remízků, které na jižní Moravě chrání především zemědělskou půdu před erozí, je cílem spolupráce, na níž se srpnovým podpisem memoranda dohodli generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral.

Jihomoravský kraj má ze všech českých regionů nejteplejší podnebí a nejúrodnější půdu a je tak zemědělsky nejvíce využíván.

Rozsáhlé úrodné plochy ale trpí klimatickou změnou, suchem a erozí, kterou mohou zmírnit krajinné úpravy, tedy například větrolamy, remízky, stromořadí i solitérní stromy.

S těmito projekty mají dlouhodobé zkušenosti Lesy České republiky i Biosférická rezervace Dolní Morava. Proto společně připravují odborně řízenou proměnu jihomoravské krajiny.

„Ujmeme se role koordinátora a organizátora optimalizace životního prostředí zemědělské krajiny jižní Moravy i prostředníka mezi Lesy ČR a všemi dotčenými obcemi, zemědělskými subjekty i zástupci ochrany přírody,“ uvedl ředitel Jan Vybíral.

Aby se podařilo změny v zájmu státu a všech zúčastněných nastartovat a realizovat, Lesy ČR uzavírají s Biosférickou rezervaci Dolní Morava jako iniciátorem projektů memorandum o spolupráci a smlouvu o podpoře konkrétních projektů.

„Společně připravíme harmonogram projektů a požádáme odborníky o návrhy nejvhodnějších způsobů řešení a postupu. Využijeme i programy Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí,“ popsal záměry Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Podle něj mohou první projekty sloužit jako vzorové pro všechny vlastníky a správce pozemků, kteří se potýkají s erozí a chtějí zlepšit kvalitu životního prostředí na území biosférické rezervace i mimo ni.

Zdroj: https://lesycr.cz/