Školní tůň – nový biotop i výuková pomůcka

Světový den mokřadů opět připomněl a zdůraznil jejich význam pro ochranu druhové rozmanitosti, pro vodní režim a klima. Projekt „Školní tůně“ u Chýnic nedaleko Prahy, realizovaný ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Montessori základní školy Archa a Nadačního fondu Veolia (NF Veolia), k tomuto všemu přidává ještě ekologickou výchovu. Ne v nějaké teoretické rovině v učebnách, ale přímo v terénu, na konkrétním pozemku, po kolena v bahně.

Spolupráce mezi Montessori školou Archa a ČSOP (Pozemkovým spolkem Pražská pastvina) se datuje od roku 2018, kdy žáci školy navštívili pastviny, které pozemkový spolek z důvodu obnovy cenných stepí provozuje v oblasti Radotínského údolí. Tato návštěva byla inspirací k využití pozemku, který má škola pronajatý při Radotínském potoku poblíž Chýnic, ke zřízení školní farmy a dalším praktickým environmentálním aktivitám. Děti se na pozemku učí péči o druhovou rozmanitost (redukce náletových dřevin, podpora hmyzu a dutinových ptáků, sledování výskytu druhů) či hospodaření v souladu s přírodou (chov koz a včel).

Také spolupráce ČSOP s NF Veolia má dlouhou tradici. Již čtvrtým rokem se soustřeďuje především na mokřady, a to jak na výkupy mokřadních pozemků v rámci kampaně Místo pro přírodu, tak právě na budování a obnovu mokřadů. Jen za loňský rok bylo nadačním fondem podpořeno šest mokřadních projektů Českého svazu ochránců přírody.

„Pro naše školní projekty je důležité, aby se pro věc nadchly samotné děti, což tůň přesně je. Nápad tůně vznikl již v roce 2020, kdy se parta kluků pustila do kopání pomocí rýčů. Vznikla však velmi malá tůňka, bylo jasné, že k vybudování plnohodnotné tůně tudy cesta nevede. A tak se projekt překlopil do další fáze. Žáci si vyzkoušeli, co vše je pro vybudování takové tůně potřeba. Konzultovali ho jak mezi sebou, tak s odborníky z praxe, vyzkoušeli si jednání s majitelem pozemku…“, vzpomíná na průběh projektu Věra Konůpková, koordinátor ekologické výchovy v Montessori ZŠ Archa. „Nyní je tůň již hotová a očekává první obojživelníky, žáci už se těší na jejich pozorování. V předjaří ještě v okolí dosadíme několik hlavatých vrb.“

„Činnost společnosti Veolia je s životním prostředím a vodou pevně spjata, proto je pro nás podpora ochrany a obnovy mokřadů samozřejmostí“, říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Školní tůň patří sice rozsahem k drobnějším projektům, má jen zhruba 50 metrů čtverečních, ale právě propojením se školní výukou patří k projektům velmi významným.“

„Jsme přesvědčeni, že ekologická výchova se má dělat v přírodě. O mokřadu se mají děti dozvídat na mokřadu, ne v knihách nebo u počítače. A pokud ho samy pomohou od A do Z vybudovat, pochopí vše v souvislostech mnohem lépe, než kdyby o tom stokrát slyšely. Proto se do podobných projektů velmi rádi zapojíme.“ dodává Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody