Rovnováhu mezi lidmi a vlky v kulturní evropské krajině hledá projekt LIFE WILD WOLF

Porozumět interakcím lidí a vlků v kulturní evropské krajině a předcházet potenciálním kritickým situacím, to si klade za cíl unikátní mezinárodní projekt, který zahájila Mendelova univerzita v Brně. Na řešení se podílí rozsáhlý multidisciplinární tým osmnácti partnerů. Zahrnuje univerzity, státní instituce a nevládní organizace zabývající se životním prostředím nebo lovem. Tým z MENDELU pod vedením Miroslava Kutala bude mít na starost koordinaci projektu v České republice.

S pomocí LIFE WILD WOLF vzniknou jednotné postupy a doporučení ke zvládání konfliktů mezi vlky a lidmi, které budou testovány a hodnoceny z hlediska účinnosti a efektivity. V některých zemích včetně Česka vzniknou zásahové týmy, které budou potenciálně rizikové situace řešit, sdílet zkušenosti a vhodné postupy. Součástí je také výzkum zaměřený na potenciálně rizikové chování vlků a to, jak vůbec lze rizikové chování definovat.

„Vlci dnes žijí v celé Evropě včetně některých hustě zabydlených oblastí, jako je Itálie nebo Německo. Setkaní lidí a vlků jsou tedy pochopitelně stále častější, a to i v Česku. Pro obyvatele některých regionů jsou setkání s vlky něco zcela nového, a mají z nich pochopitelné obavy. Jiná divoká zvířata však naši kulturní krajinu obydlela již dávno.

Spolu se zahraničími spolupracovníky se budeme snažit popsat tyto situace a vyhodnotit, nakolik jsou rizikové a v případě nebezpečných situací včas zasáhnout. V našem týmu máme zkušené veterináře a postup budeme koordinovat také se státní Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,“ představil projekt Miroslav Kutal z Ústavu ekologie lesa LDF MENDELU.

Přítomnost volně žijících živočichů v bezprostřední blízkosti lidských sídel je v mnoha zemích EU běžným jevem, který je stále častější. A stále častěji vede ke kritickým situacím domnělého nebo skutečného nebezpečí. Jen málo zemí EU je připraveno řešit takové situace pomocí jasných a vyzkoušených postupů.

Projekt LIFE WILD WOLF se právě na tyto postupy zaměřuje, a to na základě testování co největšího počtu případů. Projekt je zaměřen na populaci vlka, která obecně v Evropě roste, nicméně většinu postupů lze aplikovat i na jiné druhy volně žijících živočichů. Široký mezinárodní tým umožní analýzu velkého počtu případů, sdílení zkušeností a osvědčených postupů.

Tým Mendelovy univerzity v Brně, má dlouholeté zkušenosti s monitorováním, managementem a ochranou vlků v ČR.

„Přímá setkání vlků a lidí navzdory stoupajícímu počtu zůstávají relativně vzácná, ale je důležité všechny případy sledovat a popsat. Není žádoucí, aby vlci pozbyli své funkční ekologické role tím, že získají přílišnou důvěru k lidskému prostředí. A právě tomu by měl náš projekt předcházet,“ doplnil Kutal.

Pětiletý projekt koordinovaný italským Institutem aplikované ekologie v Římě bude realizován v osmi zemích EU (Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Řecko, Slovinsko a Švédsko), které zahrnují sedm z devíti známých evropských populací vlků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci programu LIFE. Veřejnost může projekt podpořit nahlášením vlastních pozorování vlků, například na adresu stopy@selmy.cz.

Kontakt: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., +420 728 832 889, miroslav.kutal@mendelu.cz, Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Zdroj: https://mendelu.cz/