Rok konikleců: sezóna v poločase

Co nového v kampani Českého svazu ochránců přírody Rok konikleců? Především řada vycházek ve středních Čechách, kde právě kvete koniklec luční. Pokračuje soutěž i mapování konikleců, na řadě míst republiky se lze potkat s putovní výstavou o koniklecích. Za sebou máme úspěšnou konferenci ochraně koniklece velkokvětého.

Moravské koniklece velkokvěté pomalu odkvétají, naopak převážně v Čechách se vyskytující koniklece luční jsou v plném květu a výhradně české koniklece otevřené se na květ pomalu chystají. Těžiště vycházek se proto přesouvá do Čech.

Již tento pátek (7. 4.) se koná vycházka za konikleci v pražském Prokopském údolí, 13. 4. můžete navštívit vůbec nejbohatší lokalitu koniklece lučního českého u nás (až několik tisíc květů) na Pitkovické stráni, 15. 4. se můžete za konikleci vypravit na Homoli nedaleko Vraného nad Vltavou, 16. 4. na Kladensko, 22. 4. máte na výběr hned ze dvou vycházek – okolí Bělé pod Bezdězem nebo severní okraj Prahy.

Podrobnosti (a možná i nějaké další vycházky, které ještě mohou v průběhu času přibýt) najdete na www.rokkoniklecu.cz.

Právě u konikleců lučních je i největší šance na objevení nových lokalit. Zatímco koniklece otevřené a koniklece velkokvěté u nás pravidelně monitoruje Agentura ochrany přírody a krajiny (což neznamená, že se občas nějaké nová lokalita neobjeví), konikleci lučními se nikdo systematicky nezabývá.

Připomínáme proto výzvu k mapování konikleců. K mapování lze využít formulář www.rokkoniklecu.cz/mapovani nebo projekt Mapování konikleců v aplikaci iNaturalist (v aplikaci vyhledáte projekt, připojíte se k němu a přidáváte svá pozorování). Mapují se koniklece mimo přírodní rezervace, přírodní památky a samozřejmě mimo výsadby na zahradách a v parcích.

Foto: koniklec otevřený, autor Vlastislav Vlačiha

Také příspěvky do koniklecové soutěže se postupně scházejí. Na zasílání výtvarných děl, literárních textů či map je sice ještě čas, uzávěrka je až v srpnu, ale kdy jindy se zabývat konikleci než právě v této době, že? Podrobnější informace na www.mopici.cz/rok-koniklecu.

Putovní výstavu k Roku konikleců – dva bannery s informacemi o našich druzích konikleců a jejich ochraně – lze v dubnu spatřit například v Brně v sídle spolku Rezekvítek, v Bečovské botanické zahradě, v Hluku, na pražském Ekofestu či na oslavách Dne Země v Prostějově. Bližší informace lze nalézt taktéž na www.rokkoniklecu.cz.

Data o aktuálním výskytu zejména koniklece velkokvětého nejsou příliš optimistické. I přes značnou snahu státních i dobrovolných ochránců přírody početnost koniklece velkokvětého neustále klesá (za posledních dvacet let zhruba o 2,2 % ročně).

Z dosavadních zkušeností vyplynulo, že koniklecům pravděpodobně nejvíce vyhovuje různorodá péče o lokality (kombinace pastvy a kosení, případně i s občasným řízeným vypalováním) a ku prospěchu jim je občasné třeba i razantnější narušení půdního povrchu.

Rok konikleců vyhlásil Český svaz ochránců přírody s cílem upozornit veřejnost nejen na tyto krásné a ohrožené rostliny, ale jejich prostřednictvím i na nutnost ochrany stepí a lesostepí v naší krajině.

Úvodní foto: koniklec luční na Pitkovické stráni, autor Jan Moravec

Zdroj: Český svaz ochránců přírody