Rarita: Troudnatec kopytovitý, dřevokazná houba parazitující na buku lesním, byl poprvé nalezen na smrku ztepilém v Beskydech

Troudnatec kopytovitý (Fomes Fomentarius) je široce rozšířená dřevokazná houba typická pro bukové a smíšené porosty s příměsí buku. Do roku 2023 nebyly publikovány žádné údaje o kolonizaci smrku ztepilého troudnatcem kopytovitým v Karpatech.

Troudnatec kopytovitý způsobuje intenzivní bílou hnilobu dřeva, což v konečném důsledku výrazně snižuje biomechanickou vitalitu a statickou stabilitu buků v lesních ekosystémech i v nelesním prostředí.

V průběhu mykologického průzkumu Slezska v Moravskoslezském kraji nedaleko obce Horní Lomná vědci našli dne 10 listopadu 2018 plodnice troudnatce kopytovitého na pařezu smrku ztepilého.

Tým vědců tuto informaci publikoval v článku Prvý záznam o výskyte trúdnika Fomes fomentarius na smreku v Karpatoch s poznámkami o jeho výskyte na ihličnatých drevinách v Európe, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 3/2023.

Nález a následující záznam představuje první údaj o jeho výskytu na smrku v Karpatech.

Česká republika. Moravskoslezský kraj, okr. Frýdek-Místek, ca. 200 m JV od hotelu „Pod Kyčmolem Wellness Hotel“ nedaleko obce Horní Lomná, 605 m n. m., na okraji rekreačně využívaného smrkového lesa, na pařezu Picea abies, 10. listopad 2018, leg. & det. K. Murgašová, rev. J. Kaper.

Foto: plodnice troudnatce kopytovitého na buku, autor Jan Řezáč

Doposud byly známé údaje o kolonizaci smrku touto houbou v Evropě jen z jednoho záznamu ze Středočeské pahorkatiny (Libochovka, Hluboká, Vlasák, 2009) a tří záznamů z rakouských Alp (Tyrolsko, Innsbruck, jižní strana Alp, Dresch et al., 2015).

Nález ze Středočeské pahorkatiny (Vlasák, 2009) představuje první nález troudnatce kopytovitého na smrku v Evropě, přestože kolonizace smrkového dřeva tímto druhem byla prokázána experimentálně již dříve.

Další záznamy o kolonizaci jiných druhů jehličnatých dřevin (například jedle bělokoré) v Evropě jsou velmi vzácné, podobně jako záznamy o kolonizaci smrku troudnatcem kopytovitým. Experimentálně byla prokázána i pozitivní kolonizace kořenového systému sazenic borovice lesní.

Foto: plodnice troudnatce kopytovitého na buku, autor Jan Řezáč

Podrobné informace najdete v článku Prvý záznam o výskyte trúdnika Fomes fomentarius na smreku v Karpatoch s poznámkami o jeho výskyte na ihličnatých drevinách v Európe, který je ke stažení zde.

Autoři článku: Ján Gáper, Technická univerzita ve Zvolenu; Kristýna Murgašová, Ostravská univerzita; Peter Pristaš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice; Svetlana Gáperová, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; e-mail: jan.gaper@tuzvo.sk

Připravil: Jan Řezáč, VÚLHM, v. v. i., e-mail: rezac@vulhm.cz

Úvodní foto: plodnice troudnatce kopytovitého na smrkovém pařezu na okraji lesa nedaleko obce Horní Lomná; autor Kristýna Murgašová