Projekt Senoseč na záchranu mláďat je opět velmi aktuální. Zapojit se může každý

Dobrovolníci, zemědělci a myslivci mohou aktivně chránit srnčí zvěř při květnových a červnových senosečích. Již čtvrtým rokem funguje portál http://www.senosec.cz, kde se může zaregistrovat každý, komu není lhostejné, že pod žacími stroji ročně umírají stovky mláďat. K dispozici je také mobilní aplikace, jejíž pomocí mohou zemědělci zadávat místo a čas seče. Myslivci pak informují o akcích, na které se následně přihlásí dobrovolníci. Pomocí aplikace mohou lidé hlásit úhyny nebo nálezy živých zvířat. 

Podle vývojářů z České zemědělské univerzity v Praze obě aplikace pracují se stejnými daty z portálu Senoseč a obě mohou fungovat i v době, kdy není dostupné připojení k internetu. Obě používají GPS pro lokalizaci a zjednodušují práci uživatelům.

Pro aktivní pomoc se dobrovolníci, zemědělci a myslivci musí zaregistrovat. Dobrovolníci by měli samotné vyhánění zvířat vždy konzultovat s myslivci a zemědělci a nikdy se sami do záchrany zvířat nepouštět. Psa je třeba vždy držet na vodítku, aby případně neublížil zvířatům.

Majitelé nebo nájemci zemědělského pozemku, na kterém jsou louky, jeteliny či vojtěšky, mají ze zákona č. 449/2001 sb. O myslivosti povinnost, pokud hospodaří v honitbě, informovat před blížící se sečí uživatele honitby (myslivce), aby mohli učinit opatření proti ztrátám na zvířatech.

Myslivci se aktivně účastní při záchraně zvířat při senoseči. Pokud se zaregistrují se na webovém portálu, spolupracují se zemědělci a dobrovolníky, tak aby bylo zachráněno co nejvíce zvířat a zvěře. Po nahlášení termínu a místa seče je povinností myslivců zajistit účinná opatření pro záchranu zvířat.

Webový portál http://senosec.czu.cz byl spuštěn v roce 2015 za podpory Ministerstva životního prostředí ČR, a za účasti myslivecké a laické veřejnosti. Předloni se díky němu podařilo zachránit  před smrtí  553 zvířat, z toho 183 mláďat. To je více než trojnásobný nárůst oproti roku 2015.  V roce 2017 bylo zachráněno přes 600 zvířat. Roste i počet registrovaných uživatelů. V roce 2015 se registrovaly 2 tisíce lidí, o rok později jich bylo o dalších 1400 více. V loňském roce už bylo celkem zaregistrováno téměř 5 a půl tisíce uživatelů.

„Na projektu pracujeme i nadále. Jsme průběžně v kontaktu s myslivci i s dobrovolníky, například také přes Facebook, takže máme zpětnou vazbu, jak webovou i mobilní aplikaci dále vylepšovat. Také plánujeme pokračovat ve výzkumu preventivních metod na ochranu zvěře, a to zejména v oblasti moderních technologií, tedy využití dronů s termovizí. Velkým úspěchem bylo  i zveřejnění konceptu metodiky užití dronu s termokamerou při senoseči pro profesní veřejnost, který vznikl v širokém týmu partnerů pod vedením Petra Lněničky z Vertical Images. Prevence, založená na prohledávání porostu dronem s termovizí, se zdá být zatím jako velmi perspektivní cesta k ochraně zvěře při sečích,“ řekl loni po skončení senosečí Jan Bartoška z Provozně ekonomické fakultě ČZU, který projekt Senoseč online vede.

Projekt vznikl v roce 2015, kdy Ministerstvo životního prostředí spolu s Českou zemědělskou univerzitou spustily pro veřejnost, myslivce i zemědělce nový webový portál SENOSEC.CZU.CZ. Rok poté vznikla v rámci studentské soutěže na tvorbu nejlepších aplikací pro mobily a tablety, nová aplikace, která byla kompatibilní s portálem SENOSEC.CZU.CZ. Na soutěž MŽP přispělo 100 000 Kč a mobilní aplikace byla pro veřejnost spuštěna 2. 6. 2016. Její vylepšená verze pak byla spuštěna 30. 5. 2017.

Více o aktivitách na záchranu zvěře při senosečích:

http://www.senosec.cz

https://zpravy.idnes.cz/senosec-seceni-luk-srncata-stop-seceni-srncat-mladata-louky-zemedelci-myslivci-gcx-/domaci.aspx?c=A180516_103404_domaci_fer

http://www.stopsecenisrncat.cz/

JakA� plaA?iA?e pA�ipravit pro vyhnA?nA� srnA?at z pA�cnin?

Zdroj: tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí a České zemědělské univerzity

Ilustrační foto: 123 RF

autorské právo:

  1. https://cz.123rf.com/profile_faraonvideo
  2. https://cz.123rf.com/profile_gatherina