Pro nestátní vlastníky lesů se otevírají nové možnosti prodeje dřeva

Společnost SVOL obchodní s. r. o., zahájila nový systém společného obchodu se dřívím nestátních vlastníků lesů. Dodavateli jsou primárně členové Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), nicméně společný obchod je otevřený i ostatním vlastníkům bez vazby na členství ve sdružení. Cílem je soustředit větší objem dřeva a získat tak lepší zpeněžení i pro menší vlastníky.

SVOL obchodní s. r. o. byla založena dnem 1. ledna letošního roku, jejím 100% vlastníkem je SVOL. Tímto krokem byl naplněn dlouhodobý záměr transformovat společný obchod se dřevem pro členy sdružení a zároveň nabídnout zajímavé podmínky ostatním obcím a fyzickým i právnickým osobám, které vlastní les.

Společnost je postavena na transparentnosti prodeje, důvěře a spolehlivosti, přidanou hodnotou jsou nepochybně poradenství a zkušenosti vedení i zaměstnanců. SVOL obchodní s. r. o. zajistí odbyt pro všechny sortimenty dřeva, prodávat hodlá mimo jiné také přes veřejné trhy – komoditní burzu nebo elektronické aukce.

Uzavírání kupních smluv mezi společností a vlastníky je dobrovolné, kupní smlouvy nejsou koncipovány jako exkluzivní a nevylučují, aby prodávající uzavíral za jiných podmínek jiné kupní smlouvy s jinými kupujícími. Prodávající společně neurčují cenu, za kterou bude dříví ze strany společnosti následně prodáno. Společnost působí na trhu za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný obchodník se dřívím.

„Navazujeme na předešlý systém společného obchodu SVOLu. Ten byl původně založen na dohodnutých množstevních bonusech od odběratelů. SVOL ale vysloveně neobchodoval. Přechodem na novou obchodní společnost se to mění. Dřevo nakoupíme a zobchodujeme na trhu. Díky velkému objemu takto nabízeného dřeva, mohou odběratelé poskytnout cenu výhodnější, než by tak mohl získat individuální majitel lesa.

Očekáváme, že v čase se bude výhodnost námi předkládaných nabídek zvyšovat. Naše představa je, že převážnou část dříví budeme expedovat přímo z lesa k odběrateli. Obchodními partnery budou prvotní zpracovatelé surového dříví jako papírny, dřevozpracující podniky, pily v ČR a i v zahraničí,“ vysvětluje jednatel společnosti Petr Král.

Předseda SVOL Jiří Svoboda zmiňuje, že myšlenka na založení obchodní společnosti rezonovala ve sdružení již několik let. „Z mnoha důvodů, mezi které můžeme počítat velmi složitou ekonomickou situaci nestátních vlastníků lesů v souvislosti s kůrovcovou kalamitou nebo energetickou krizí, nastal čas udělat krok kupředu. Chceme realizovat obchody v tuzemsku i zahraniční podle toho, jaké budou nabídky na trhu. Příležitost obchodovat dříví budeme nabízet našim členům, ale pokud nás osloví někdo mimo SVOL, budeme se snažit dohodnout.“

Podle SVOL lze vývoj trhu se dřívím označit za turbulentní. Nestátní vlastníci lesů během několika posledních let dosáhli dna i vrcholu cen za dřevo.

„Uplynulý rok 2022 vlastníkům umožnil zpeněžit dříví v důsledku vysoké poptávky velmi výhodně. Podle průběžných zpráv zpracovatelů dřevní hmoty začal ale trh s dřevařskými výrobky stagnovat. V některých sortimentech velmi výrazně.

Lze tedy předpokládat, že se mohou tyto problémy také promítnout do cen v následujících obdobích. Je třeba počítat s vývojem cen, který bude reflektovat kondici dřevozpracujícího průmyslu, nicméně naším cílem zůstane sjednání co nejvýhodnějších podmínek,“ uvádí Petr Král s tím, že ambicí SVOL obchodní s. r. o. je ročně zobchodovat dřevo v řádu stovek tisíc metrů krychlových.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých, obecních a církevních lesů v ČR