Právě vyšly letní Zprávy lesnického výzkumu

Jaký mají lesy vliv na snižování kulminace velkých vod? Dá se využít dendrochronologie u dřevin v arktických oblastech? Jak se daří dubu červenému, jedné z nejvýznamnějších introdukovaných dřevin v Evropě, v českých lesích? Odpovědi na tato a další důležitá lesnická témata přináší nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

V recenzovaném vědeckém časopise jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Periodikum, které přináší informace pro lesnickou vědu a praxi, vychází od roku 1955 a cenné poznatky z něj čerpají jak lesníci, majitelé a správci lesů, tak studenti odborných lesnických škol. Časopis vychází v papírové formě i elektronicky a v obou případech je zdarma. Kdo upřednostňuje papír před monitorem, může si zasílání časopisu objednat v redakci, která je součástí Lesnického informačního centra (LIC).  Adresa je zde.

Časopis je volně ke stažení na webových stránkách VÚLHM: http://www.vulhm.cz/casopis_zlv

K dispozici jsou elektronické verze časopisu od roku 2002. Kopie starších ročníků poskytnou pracovníci LIC na vyžádání.

Publikace vychází čtyřikrát ročně a je zasílána do odborných institucí a knihoven po celém světě.