Portál NEKRMBROUKA.CZ se dále rozvíjí. Obsahuje kompletní video návody, jak postupovat

Portál NEKRMBROUKA.CZ vznikl jako reakce na dopady sucha a rozvoj kůrovcové kalamity v lesích. Zejména drobní vlastníci lesů (v ČR jich je zhruba 300 tisíc) se mohou dostávat do situací, s nimiž si nemusí vědět rady. Proto se autoři projektu pokusili o co nejsrozumitelnější představení nejpodstatnějších opatření, kterými jde s rozvojem kalamity bojovat.

Před začátkem jarního rojení bylo na portálu zveřejněno video, které názorně ukazuje, jak lýkožrouta smrkového vyhledávat. V srpnu bylo dokončeno video, které komplexně popisuje problematiku ochrany lesa před lýkožroutem smrkovým, a kromě příznaků napadení zmiňuje i formy obrany porostů a asanace kůrovcového dříví.

„I když se kůrovcová kalamita rozvinula na většině území, přesto mohou účinná opatření kalamitu velmi významně zpomalit. Vlastníkům, zejména bez lesnického vzdělání, doporučujeme hlavní postupy i kontakty, kam se lze obrátit pro pomoc,“ říká odborný garant projektu Petr Zahradník z Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

„Zachování lesů a trvale udržitelného hospodaření v nich by mělo být v zájmu celé společnosti, ale zejména v zájmu samotných vlastníků lesů. Hodnota uchráněných smrkových porostů zcela jistě v budoucnu významně vzroste. V současné době je potřeba, aby všichni vlastníci své lesy pravidelně navštěvovali a kontrolovali, zda se i u nich nevyskytují napadené stromy,“ uvedl Stanislav Slanina z PEFC ČR, který je spolutvůrcem portálu.

„Vlastníci, kterým se podaří rozvoj kalamity zpomalit, získávají obrovskou příležitost k nastartování přirozené obnovy. Ta se obvykle na plochách, kde dochází k systematickému a pečlivému boji s kůrovcem začíná poměrně rychle objevovat a vlastníkům lesů ušetří náklady na umělou obnovu. Pokud se ale kalamita rozvine do plošné devastace, jako nyní vidíme například na jihu Vysočiny, čeká vlastníky lesů velmi nákladné a komplikované zalesňování vyschlých kalamitních ploch,“ dodává Jan Příhoda z časopisu Lesnická práce, který je dalším z autorů portálu NEKRMBROUKA.CZ.

Portál NEKRMBROUKA.CZ navštívilo během necelého půl roku 20 000 uživatelů a stránka má více než 60 000 zobrazení. Informace včetně videí jsou průběžně aktualizovány o nové poznatky či úpravy legislativy.

Videa:

Trailer k projektu nekrmbrouka.cz:

https://www.youtube.com/watch?v=rW8fFZkZt2M

Boj s kůrovcem – komplexní návod pro drobné vlastníky:

https://youtu.be/hQHIKeCs_jg

Vyhledávání kůrovce:

https://www.youtube.com/watch?v=3UV0J0-kHAw

Kontakty:

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

Lesní ochranná služba, VÚLHM, v.v.i

T: 602 298 802

E: zahradnik@vulhm.cz

 

Ing. Stanislav Slanina, Ph.D.

PEFC Česká republika, z.s.p.o.

T: 722 705 325

E: slanina@pefc.cz

 

Ing. Jan Příhoda                                                                             

Lesnická práce, s.r.o.

T: 604 211 167

E: prihoda@lesprace.cz