Mezinárodní projekt Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku pokračuje

V letošním roce byl ve spolupráci Národní asociace mongolských zemědělských družstev a Lesnicko-dřevařské komory ČR realizován tzv. malý projekt v rámci rozvojové pomoci (Local Small Scale Projects). Odborné semináře mongolských a českých lesníků zaznamenaly velký ohlas.

Tento projekt byl iniciován českými a mongolskými lesníky, kteří ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Mongolsku již druhým rokem působí v provincii Darghan-Uul, solmon Khongor a realizují  zde komplexní projekt na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích v pojetí českého lesnického know-how.

Na odbornou exkurzi mongolských lesníků, která se uskutečnila v ČR v dubnu t. r., navázal ve dnech 2.–4. září 2016 seminář, kterého se zúčastnilo více než 100 zástupců lesních družstev, přední představitelé státní správy, místní samosprávy, univerzity v Darghanu i výzkumného ústavu FRDC z Ulánbátaru. Zázemí pro uspořádání prezentací i praktických ukázek v nově vybudované lesní školce i na zkusných plochách v okolních lesích poskytlo lesní družstvo Domogt Sharyn Gol.

Všichni účastníci semináře ocenili především ukázky lesnických činností přímo v terénu a předvedení navržených postupů ve srovnání se stávajícím způsobem péče o lesní porosty. V praktickém programu třídenního semináře byla účastníkům předvedena selektivní probírka, ukázka půdní sondy, příklad ochrany přirozeného náletu před okusem zvířaty při pastvení i stromolezení a sběr semen z vybraných geneticky vhodných dřevin.

Celý článek o této akci je zde: http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/novinky/pokracovani-mezinarodniho-projektu.html

Realizací projektu  Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015 – 2017 byl Českou rozvojovou agenturou pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Více zde: http://www.uhul.cz/nase-cinnost/dalsi-cinnost/prehled-projektu/688-2015-2017-rozvoj-lesu-a-genofondu-mistnich-ekotypu-lesnich-drevin-v-mongolsku

Webové stránky projektu: http://forest4mongolia-cz.net