Památný smrk padl za oběť kůrovci

Památný Smrk u Habrůvky na Blanensku v Moravském krasu nepřežil útok kůrovce. Mohutný strom s odhadovaným věkem 200 let, výškou 42 m, obvodem kmene ve výšce 1,3 m nad zemí 312 cm, nacházející se v bočním žlíbku nedaleko křižovatky lesních cest Kočárová a K Hlinkovým dolům u obce Habrůvka je v současné době téměř bez jehličí.

V jeho bezprostředním okolí proběhla těžba kůrovcem napadených stromů. Památný strom sice dosud vzhledem k platné ochraně stojí, ale jde již v podstatě o mrtvého jedince. Není vyloučeno, že bude nezbytné zrušit jeho ochranu a strom pokácet. Lze jen doufat, že obdobný osud nepotká poslední památný smrk na území CHKO Moravský kras, a to Smrk u jeskyně Výpustek.

V Moravském krasu zbyly už jen tři živé památné jehličnany. Jedná se o borovici u Pekla u Suchdolu, modřín Troják u Habrůvky a smrk u jeskyně Výpustek.

Zdroj a foto: AOPK, https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: Rozpad smrkových lesů kůrovcovou kalamitou, Dačicko, květen 2019, archiv VÚLHM