Ode dneška sledujte ptáky na zahradách! Vyhraje koňadra anebo kos?

Osmnáct let už probíhá soutěž Živá zahrada. A její další zimní kolo zaměřené na pozorování ptáků začíná už dnes. Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který od počátku Živou zahradu koordinuje, za tu dobu shromáždil data o zvířatech z celkem 1827 zahrad. A téměř 100 zahrad už obdrželo titul Živá zahrada, který osvědčuje, že zahrada patří k těm přírodě blízkým. Zúčastnit se může každý, kdo má zahradu a zajímá ho, co za divoká zvířata na ní žije.

Zimní kola soutěže Živá zahrada probíhají tradičně během Vánočních svátků a jsou (na rozdíl od jarních kol) zaměřená výhradně na ptáky. Lidé na svých zahradách v předepsaných dnech zapisují výskyt jednotlivých druhů ptáků.  A samozřejmě mají možnost je lákat na krmítka.  Na konci pozorovacího období pak svá pozorování sepíšou a zašlou Českému svazu ochránců přírody. Ten za pozorování přidělí zahradám body. A vysoká bodová hodnocení v průběhu let umožní těm nejlepším zahradám získat titul. Letošní zimní kolo začíná 23. a končí 26. prosince.

Foto: kos černý, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_moonflashlondon

Cílem Živé zahrady však není získávat body do soutěže. Cílem je, aby se lidé snažili přilákat ke svým domovům divoká zvířata; aby jim vytvořili prostředí, kde najdou potravu, bezpečný úkryt i místo pro rozmnožování.

Za uplynulá léta se podařilo získat spoustu zajímavých údajů. Podle nich lze docela přesně předpovědět, jaké druhy letošní zimu uvidí pozorovatelé na zahradě nejčastěji. Tím vůbec nejčastějším bude sýkora koňadra, kterou pozorovatelé objeví na 90 % zahrad. Na paty, resp. ocasní pírka jí šlape kos černý, který vloni byl na 88 % zahrad. Data Živé zahrady také například prozrazují postupný návrat vrabců stejně jako zrychlující se úbytek dříve běžného zvonka zeleného.

Foto: zvonek zelený, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mikelane45

Přihlášku zahrady do soutěže Živá zahrada lze vyplnit kdykoliv během roku zde a pozorování pak následně zaznamenat do mapovací karty zde.

Program Živá zahrada je typickým programem tzv. občanské vědy. Díky zapojení laické veřejnosti jsou zjišťovány cenné údaje o některých prvcích naší přírody. Ty pak mohou dobře posloužit jak vědcům, tak třeba v praktické ochraně přírody.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Úvodní foto: sýkory koňadry na krmítku, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_verastuchelova