Lesnictví

Poslanci schválili novelu zákona o lesích. Nyní je řada na senátorech

Do Senátu nyní míří novela zákona o lesích, kterou v pátek 13. září schválila Poslanecká sněmovna. "Nestátní vlastníci lesů, kteří potřebují neprodleně finační pomoc na obnovu lesů věří, že nedojde k dalším průtahům a Senát bude jednat rychle a efektivně," uvedli zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Velké výhrady proti novele má Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), a to kvůli tzv. legislativnímu přílepku zákona o myslivosti.

Skauti o prázdninách pomohli krkonošským lesům

Dospívající skauti a skautky z celého Česka v minulých třech měsících pomáhali v Krkonoších s odkorňováním kůrovcem napadených stromů, které musely padnout, ale jejich dřevo v lese zůstalo. Skauti vyslyšeli výzvu vedení organizace Junák - český skaut k pomoci Krkonošskému národnímu parku, který se vinou vysokého stavu populace lýkožrouta smrkového nachází ve vážné situaci.

Lesníci a lesnické organizace mají výhrady k novele zákona, která jde do třetího čtení

Aktualizováno 12. 9. Poslanci Parlamentu České republiky ve středu odložili projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Sněmovna o novele lesního zákona rozhodne asi nejdříve v pátek. Důvodem, proč schvalování novely nedokončila, byl hlavně spor o roli státu při regulaci přemnožené zvěře. Některé lesnické organizace vydaly prohlášení, v nichž návrh novely vítají, zároveň ale nesouhlasí s některými pozměňovacími návrhy, které předložila skupina poslanců z TOP 09, Pirátů a ANO. Českomoravská myslivecká jednota je také proti těmto  návrhům a považuje je za nepromyšlené, byrokratické a omezující práva vlastníků honiteb i myslivců, viz https://www.lesaktualne.cz/aktuality/myslivci-se-bouri-proti-pozmenovacimu-navrhu-zakona.  Naopak platforma Vědci pro les by přijetí pozměňovacích návrhů uvítala. 

Lesy v Mongolsku jsou na okraji zájmu, vědci z MENDELU se to snaží změnit

Brazílie není jedinou velkou zemí, kde v současnosti rychle ubývají lesy v důsledku těžby a rozsáhlých požárů. Změnit pohled na lesy a vysvětlit místním jejich význam se snaží vědci Mendelovy univerzity v Mongolsku, kde od roku 2000 ubylo důsledkem intenzivní pastvy a požárů asi 35 tisíc km čtverečních lesní půdy, což odpovídá asi polovině rozlohy celé České republiky. Lesnictví je v Mongolsku opomíjené, veřejnost si význam lesa vůbec neuvědomuje nebo ho dokonce vnímá negativně. V oboru je nedostatek expertů, kteří by o les zodpovědně pečovali, říká expert Mendelovy univerzity v Brně Jan Šebesta, který v současné době spolu s kolegy v Mongolsku působí.

Veřejnost pomůže lesníkům při obnově lesa po kůrovcové kalamitě

V jeden den, v sobotu 19. října, pomůže veřejnost ve všech krajích na dvanácti místech v zemi obnovit lesy postižené kůrovcovou kalamitou. Jedná se o největší akci svého druhu v historii státního podniku. Zapojit se může každý.