Category Archives: Lesnictví

Den za obnovu lesa – sobota 23. září 2023

Čtvrtý ročník celostátní lesnické akce pro veřejnost se bude konat v sobotu 23. září 2023 od 10 do 16 hodin v každém regionu. Přijďte si vyzkoušet práci v lese, dozvědět se více o práci lesníků a užít si bohatý doprovodný program!

Brdské stromsázení: Šest tisíc dobrovolníků proměnilo údolí na Velcí v ovocný sad

Přes šest tisíc dobrovolníků dorazilo v sobotu 9. září do Jinců, aby se zapojili do proměny lokality po zaniklé brdské obci Velcí. Na Výzvu vojenských lesů a statků na druhém ročníku akce Brdské stromsázení vysázeli na dva a půl tisíce třešní, hrušní a jabloní.

Lesy ČR zpracovávají kalamitní dříví a ve dvou oblastech žádají státní správu o krátkodobý zákaz vstupu veřejnosti do lesů

Během letošního léta poškodil silný vítr ve státních lesích asi 200 tisíc metrů krychlových dřeva. Se zpracováním se začalo okamžitě. Asi největší objem narušeného dříví je aktuálně v okolí Mostů u Jablunkova. Lesy ČR tedy požádaly Městský úřad Jablunkov o vyhlášení dočasného zákazu vstupu veřejnosti do porostů. Další žádost podnik podal Městskému úřadu v Litvínově.

Vědci z VÚLHM, v. v. i., Jakub Černý, Ondřej Špulák a Jan Leugner výrazně zabodovali v soutěžích na letošní Zemi živitelce

Na výstavě Země živitelka byla tradičně předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023 – Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Půl století čeká Soutok na velkoplošnou ochranu; nyní začal proces vyhlášení nové CHKO

Ministerstvo životního prostředí zahajuje proces vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok. V souladu s programovým prohlášením vlády to po měsících předjednávání v regionu, která vedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík. Obce a další subjekty dotčené záměrem budou v rámci oficiálního procesu vyhlášení moci podat řádné námitky a připomínky.