Category Archives: Aktuality

Vědci doporučují obnovit kalamitní holiny přes přípravný les

Dominantním postupem obnovy lesa na kalamitních holinách je stále umělá výsadba cílových dřevin, případně v kombinaci s přirozenou obnovou. Cílové dřeviny, vysazované přímo na holiny, vykazují často značnou mortalitu a pomalý růst především vlivem nepříznivých podmínek prostředí. Mohou však lesníci postupovat nějak jinak? Vědci nabízejí alternativu obnovy přes přípravný les.

Nová surovinová politika pro dřevo: V ČR se bude ve stavebnictví i v dalších odvětvích víc využívat dřevo z našich lesů

Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s dalšími ministerstvy nový materiál o efektivním využívání dřeva z našich lesů – Surovinovou politiku pro dřevo. V dokumentu jsou popsány nové trendy a předpoklad vývoje zpracování dřeva. Záměrem je více ho využívat v různých oblastech a zpracovávat ho v co největší míře přímo v České republice. Surovinovou politiku pro dřevo projednala vláda.

Lesy Mendelovy univerzity zasáhla silná bouře, poničeny jsou tisíce stromů

Lesy Mendelovy univerzity zasáhla v pátek 21. června silná bouře. Ze tří polesí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny), který v lesích MENDELU hospodaří, je nejvíce postiženo polesí Habrůvka. První odhady hovoří o více než 40 tisících poškozených stromů. Následkem kalamity je pro veřejnost pohyb v lesích MENDELU nebezpečný. Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, proto vydal opatření obecné povahy na vyloučení (zákaz) vstupu do lesa. DOBA ZÁKAZU VSTUPU DO LESA PLATÍ OD 28. 6. 2024 DO 30. 9. 2024.

Stát hodlá na vlastníky nestátních lesů, i hospodářských, uvalit další povinnosti z důvodu požární ochrany, a to bez ohledu na přírodní podmínky a bez finanční náhrady

Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 na ploše 1060 hektarů byl bezprecedentním případem v historii České republiky a velkou zkušeností nejen pro hasiče. Hasiči, potažmo Ministerstvo vnitra, předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o požární ochraně, která má nastavit pravidla požární prevence v lesích a připravit se na podobné rozsáhlé požáry i v souvislosti s klimatickou změnou. Zapomněli přitom na skutečnost, že 45 % lesů v republice nepatří státu, a jejich zástupce do přípravy legislativního návrhu vůbec nezapojili, ačkoliv o to SVOL opakovaně žádal. Návrh tak uvaluje i na vlastníky lesů, včetně hospodářských, další povinnosti, bez ohledu na přírodní podmínky, praktické možnosti a bez finanční náhrady.

„Skřivánek“ se stal novým Místem pro přírodu

Začátkem prosince loňského roku požádal Český svaz ochránců přírody (ČSOP) veřejnost o pomoc s výkupem unikátní lokality na Vysočině, zvané Na Skřivánku. Záměr se díky desítkám dárců podařil. V těchto dnech byl výkup dokončen i administrativně a téměř osm hektarů různorodých pozemků se tak zařadilo mezi dalších šest desítek Míst pro přírodu – „soukromých rezervací“ Českého svazu ochránců přírody.