Nová příručka poradí, jak založit pestrý a bohatý les

Na stráce http://www.vulhm.cz/…/vydavat…/lesnicky_pruvodce/LP_1_18.pdf  je ke stažení certifikovaná metodika, která poskytuje praktické návrhy pro širší využívání sadebního materiálu kategorie listnatých poloodrostků a odrostků nové generace (PONG) při zakládání lesa na vybraných ekologicky nebo produkčně specifických lesních stanovištích a na modelových typech pozemků určených k obnově lesa, k zalesnění a k lesnické rekultivaci. Praktickou příručku vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. v ediční řadě Lesnický průvodce.