Netopýří noc přinese nevšední zážitky

Pětadvacátý ročník Mezinárodní noci pro netopýry proběhne v České republice na téměř 50 místech v období od 12. srpna do 25. září. Pestrý program pro děti i dospělé, přednášky, ukázky výzkumných metod či noční výpravy do přírody doplní také setkání se živými netopýry. Podrobný přehled všech plánovaných akcí lze nalézt na webu netopyrinoc.cz.

Řada druhů netopýrů žije v blízkosti člověka a využívá úkryty v budovách. Letní kolonie obývají sluncem vyhřáté půdy, škvíry, spáry či dutiny v podstřeší cihlových i panelových domů. „Soužití s netopýry pod jednou střechou je často bezproblémové a případné potíže lze většinou řešit ke spokojenosti lidí i zvířat. Mezinárodní noc pro netopýry přispívá k rozšiřování povědomí široké veřejnosti o životě těchto pozoruhodných savců,“ říká Daniel Horáček z ČESON, koordinátor akce v ČR.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program s přednáškami, přírodovědnými stezkami a dílničkami pro děti, večerními exkurzemi a ukázkami výzkumných metod, jako je odchyt do sítí nebo použití ultrazvukových detektorů. Na řadě míst se lidé setkají s ochočenými hendikepovanými netopýry. „Věříme, že tyto zážitky pomohou lidem získat k netopýrům bližší vztah. Netopýři žijící v lidských sídlech jsou značně zranitelní a jejich ochranu lze nejlépe zajistit prostřednictvím spolupráce veřejnosti s odborníky,“ doplňuje Petra Schnitzerová z ČESON.

Foto: vrápenec malý, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_adrianciurea69

Mezinárodní noc pro netopýry se koná pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS). Na jednotlivých lokalitách v ČR zajišťují tuto akci členové ČESON ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, správci památek, pracovníky muzeí a řadou nevládních organizací.

„Netopýří noc umožňuje ukázat lidem, co se pro ochranu těchto vzácných živočichů v praxi dělá. Základní údaje o výskytu všech 27 druhů našich netopýrů máme k dispozici, probíhá také pravidelný monitoring na zimovištích a v letních koloniích. Budeme však rádi za upozornění, pokud lidé někde netopýry sami objeví. Pozorování lze zadat například prostřednictvím mobilní aplikace BioLog. Záznamy jsou pak ukládány do Nálezové databáze ochrany přírody a využívány pro ochranu těchto létajících savců,“ doplňuje Karolína Šůlová z AOPK ČR.

Podrobný přehled všech netopýřích nocí, reportáže z minulých ročníků a další informace jsou dostupné na nově spuštěných webových stránkách netopyrinoc.cz.

Mobilní aplikaci BioLog si lze stáhnout zde.

Stránky k aplikaci: http://biolog.nature.cz/

Zdroj: Společná tisková zpráva České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)

Úvodní foto: netopýr pestrý, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_geki