Nestátní vlastníci lesů mají zásadní připomínky ke konsolidačnímu balíčku vlády, týkající se daně z nemovitých věcí

Nestátní vlastníci lesů prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) předložili ministrovi financí zásadní připomínky k „Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ (tzv. konsolidační balíček), které se týkají úprav daně z nemovitých věcí. Ohrazují se proti uplatňování místního koeficientu a nově navrhovanému inflačnímu koeficientu u hospodářských lesů, které považují za neproporcionální a nespravedlivé. Principiálně správné je podle SVOL hospodářské lesy od daně z nemovitých věcí do budoucna zcela osvobodit.

„Hospodářské lesy u nás, včetně těch soukromých, jsou ze zákona veřejně přístupné. Uplatňování místního koeficientu, který může daň navýšit až pětkrát, považujeme za naprosto neproporcionální a nespravedlivé. Veřejná přístupnost lesů není vázána na lokální určení, není záležitostí místních samospráv, nýbrž zájmem státu a jeho lesnické politiky,“ uvádí Jiří Svoboda, předseda SVOL.

„Podle Zprávy Ministerstva zemědělství o stavu lesa a lesního hospodářství v ČR na každý hektar lesa vstoupí nějaký návštěvník 148krát za rok. Za rok 2021 si lidé odnesli z lesů lesní plodiny za 5,5 miliardy korun. Pokud tedy chceme srovnávat se zahraničím, tak právo na volný vstup do lesa pro širokou veřejnost, bezplatný sběr hub a plodů nebo prakticky neregulované provozování nejrůznějších sportovních a rekreačních aktivit v lese, není v řadě okolních zemí vůbec možné,“ upozorňuje Jiří Svoboda.

Hospodářské lesy jsou veřejně přístupné a neslouží pouze k produkci dřeva a k lesnickému podnikání, ale poskytují řadu celospolečenských funkcí a ekosystémových služeb, které s sebou nesou jednak omezování možností hospodaření, ale také zvýšené náklady a odpovědnost za bezpečnost návštěvníků lesa.

„Nic z toho není vlastníkům lesa nikterak kompenzováno. Hlavním zdrojem příjmů stále zůstává prodané dříví. Je třeba si také uvědomit, že v důsledku kůrovcové kalamity mimořádného rozsahu mnohé lesní majetky nemají na 30 let dopředu žádnou těžební možnost, a tudíž žádný zdroj příjmů z lesa. Rozhodně nemůžeme souhlasit s návrhem, aby platili násobnou daň z lesního pozemku,“ dodává předseda SVOL.

Z hlediska přínosu pro společnost SVOL považuje za principiálně správné, aby hospodářské lesy byly od daně z nemovitých věcí do budoucna zcela osvobozeny a výpadek příjmu místních samospráv byl řešen v rámci rozpočtového určení daní. Jestliže toto řešení není v současné době možné, žádá SVOL, aby hospodaření na lesních pozemcích alespoň nebylo zatěžováno vyššími odvody daní souvisejícími s místním koeficientem a inflačním růstem.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR