Navštivte ovocné genofondové plochy, třeba v Praze na Břevnově

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se systematicky věnuje záchraně starých a krajových odrůd ovoce od roku 1998. Záchranné sortimenty starých odrůd ovoce jsou udržovány v síti genofondových ploch ČSOP. Aktuálně jich evidujeme více než 50. Tyto dnes již vzácné ovocné stromy si můžete prohlédnout na vlastní oči ve veřejně přístupných sadech a alejích. Odrůdově pestré sady, lze navštívit i v Praze na Břevnově.  Můžete přijít jako návštěvník nebo pomoci při dobrovolnických a výukových aktivitách, které na vybraných plochách pořádáme.

Návštěvnickou zajímavostí v lokalitě Břevnovského kláštera je obnovený unikátní informační systém k jednotlivým odrůdám ovocných stromů. Realizoval ho Český svaz ochránců přírody s podporou Hlavního města Prahy. Při procházce sadem si prostřednictvím na stromech umístěných cedulek s QR kódy mohou návštěvníci listovat přímo v terénu v databázi odrůd ČSOP a přečíst si podrobnosti o odrůdě či zobrazit mapku místa a stromů, kolem kterých se právě pohybují. „Předem si můžete odrůdovou mapu projít a podívat se, kde rostou odrůdy vašeho zájmu. Máte tak možnost navštívit celoroční živé muzeum stromů, které vás navíc v sezóně odmění ochutnávkou sladkých plodů“, konstatují Kateřina Štrossová a Martin Lípa z Českého svazu ochránců přírody.

V letošním roce proběhlo několik dobrovolnických aktivit a workshopů celoročního cyklu péče o extenzivní krajinotvorný sad s cílem prakticky ukázat a vysvětlit nezbytné aktivity pro údržbu sadu a zvýšit pozitivní vnímání těchto cenných zemědělských stanovišť.

Mezi prvky údržby například patří: jarní, letní či zimní řez dle druhu a potřeby ovocného stromu pro zapěstování koruny či její následné prosvětlení, odstranění odstříhaných či pořezaných větví. Péče o bylinné patro, odstraňování náletů, příprava či obnova a mulčování závlahových mís kolem stromů, seč a hrabání stařiny, údržba úvazků stromů a oplůtků kolem nich. Na volných pozicích v genofondových plochách probíhá také dosadba ovocných stromů.

Názorná péče o sady starých odrůd letos probíhala i v areálu Břevnovského kláštera. Dobrovolníci na jaře pomohli vyhrabat suchou stařinu, aby se sad mohl opět zazelenat a sbírali odstříhané větve po prořezu ovocných stromů. Letní péče, která proběhla letos v červnu, byla zaměřena na čištění závlahových mís kolem mladých stromků, tak aby nic nebránilo jejich zdárnému růstu.

Pomoci můžete i vy. Pokud máte zájem dozvědět se více a sami si některé aktivity vyzkoušet můžete nás kontaktovat a my vám sdělíme nejbližší možný termín workshopu či dobrovolnických aktivit.

Kontakt: Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody, tel. 222 516 115, 777 086 620, e-mail: info@csop.cz

Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Ilustrační foto: Archiv ČSOP