Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy KRNAP

Správa KRNAP chce již dvanáctým udílením Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svou prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region. Osobnosti může nominovat kdokoli písemně či e-mailem. Uzávěrka nominací za rok 2021 bude 28. února 2022. Ceny za rok 2021 budou uděleny tradičně ve čtvrtek 21. dubna 2022.

Cena je udělována jako výroční čestné ocenění osobnostem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj Krkonošského národního parku a regionu Krkonoš v jakékoli oblasti občanského a profesního života, především za významné počiny na poli ochrany přírody, vědy, výchovy a vzdělávání, záchrany lidí v horách, apod. Cena je čestná, není tedy spojena s žádnou finanční dotací. Je symbolizována diplomem a soškou představující nejstarší známou podobu ducha hor Krakonoše/Rübezahla podle mapy Martina Helwiga.

Máte-li tip na laureáta z jakéhokoli oboru činnosti, který by si Cenu ředitele Správy KRNAP zasloužil, posílejte své nominace do 28. února 2022 písemně na adresu Radek Drahný, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, či e-mailem na adresu rdrahny@krnap.cz. Nominace by měly obsahovat jméno navrhovaného člověka, stručné (v několika odstavcích) zdůvodnění nominace, kontakt na navrhovatele a nejlépe také kontakt na nominovaného.

Foto: Krkonoše, Sněžka, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_ricok

Cenu ředitele Správy KRNAP již obdrželi:

2010: Josef Fanta, významný odborník na problematiku lesa; Pavel Klimeš, krajinný ekolog; Valerián Spusta, lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář; Jiří Bruník, in memoriam, fotograf Krkonoš.

2011: Marie Kubátová, spisovatelka; Theodor Lokvenc, významný lesnický odborník; Jiří Havel, fotograf; Oldřich Lábek, in memoriam, lesník, bývalý ředitel Správy KRNAP.

2012: Miroslav Klapka, první ředitel Správy KRNAP; Miroslav Chadim, bývalý člen Horské služby; Čestmír Klos, novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše; Josef Šourek, in memoriam, botanik.

2013: Jana a František Tauchmanovi, vedoucí folklorního souboru Špindleráček; Jaroslav Koldovský, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše; Jan Štursa, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP; Otokar Štětka, in memoriam, první náčelník Horské služby Krkonoše.

2014: Jan Vaněk, zoolog; Slávka Hubačíková, lidová vypravěčka; Jaroslav Hovorka, bývalý člen Horské služby; Jan Materna, zoolog; Jiří Novák, in memoriam, bývalý ředitel Správy KRNAP.

2015: Jan Jeník, botanik; Josef a Jarmila Waldmannovi, organizátoři kulturního dění v Pasekách nad Jizerou; Milena Kociánová, geobotanička; Roman Odvárko dlouholetý člen Horské služby Krkonoše; Vladimír Šatný, in memoriam, bývalý vedoucí odboru ochrany přírody Správy KRNAP.

2016: Petr Kadleček, lesník; František Krahulec, botanik; Miroslav Kubát, starosta města Jablonec nad Jizerou; Tomáš Filka, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše; Josef Sekyra, in memoriam, geolog.

2017: Antonín Jurásek, lesník; Miloslav Bartoš, historik; Jiří Dunka, bývalý náčelník Horské služby Krkonoše; Aleš Suk, pedagog; Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam, bývalí členové Horské služby.

2018: František Jirásko, historik; Alfréd Pucher, strážce KRNAP; Petr Miles (in memoriam), přírodovědec; Antonín Tichý, sběratel a historik; Irena Bělochová, dokumentátorka; Přemysl Kovářík, člen Horské služby Krkonoše; Martin Maček (in memoriam), hospodář; Jan Luštinec, historik; Eliška Pilařová, publicistka.

2019: Hana Jűptnerová (in memoriam), pedagožka; Růžena Štěpánková, bývalá pracovnice Správy KRNAP; Eva Kalášová, bývalá pracovnice Správy KRNAP; Radko Tásler, bývalá pracovnice Správy KRNAP; Jiří Sehnal, bývalý šéfredaktor časopisu Krkonoše; Adolf Klepš (in memoriam), náčelník Horské služby Krkonoše; Karkonoski Park Narodowy; Josef Tylš (in memoriam), lesník a propagátor rohačkových jízd; Radek Hanuš, hudebník.

2020: David Mlejnek, hospodář; Jan Červinka, horolezec; Jiří Daněk (in memoriam), obnovitel drobných sakrálních staveb; Jiří Rohlík, kartograf a vydavatel map; Karel Hroch, lesník; Rautis, a. s., výrobce tradičních vánočních ozdob; Vladimír Paudera, bývalý člen Horské služby Krkonoše.

Zdroj: https://www.krnap.cz/

Úvodní foto: Krkonoše, Sněžka, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_benedamiroslav