Naučná stezka na Turoldu v novém

Přírodní rezervace Turold zahrnuje zbytky kopce Turold – bývalého vápencového lomu. Těžba kvalitního, čistého pálavského vápence zmenšila Turold na zhruba třetinu jeho původní velikosti. Rezervaci tak tvoří z větší části velký lom, stepní společenstva, typická pro bradlo Pálavy, se zachovala na menší části.

Co chybí Turoldu na povrchu, to dohání pod ním. Součástí území rezervace je i vchod do složitého labyrintu chodeb v jeskyni Na Turoldu. Jde o nejrozsáhlejší jeskynní systém v druhohorním vápenci v České republice a významné zimoviště vrápenců malých a dalších netopýrů. Vstup do jeskyně odhalila právě těžba. Tato rezervace je chráněna již od roku 1946 a patří spolu se Svatým kopečkem a Lomem na Janičově vrchu mezi oblíbené příměstské rezervace.

Pracovníci AOPK ČR nainstalovali nové panely naučné stezky na Turoldu. Jde o její třetí verzi, první tady byla umístěna již v 80. letech minulého století. „Turold je hojně navštěvovaným místem – jak místními, tak turisty, kteří zde často tráví čas při čekání na prohlídku jeskyně Na Turoldu. Poutavá naučná stezka má proto právě tady velký potenciál zaujmout. Otevření zrekonstruované naučné stezky je jednou z aktivit, kterými si chceme připomenout 45. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Pálava. Vzhledem k současné epidemické situaci jsme však upustili od záměru na oficiální otevření stezky. Rádi bychom návštěvníky pozvali alespoň touto cestou k  individuální prohlídce,“ řekl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Stávající panely, které na dně bývalého lomu stály od roku 2001, už byly zastaralé informačně i designem. Proto se AOPK ČR rozhodla stezku inovovat. „Zachovali jsme počet i umístění většiny panelů, ale upravili jsme obsah a podání tak, aby informace byly co nejpřístupnější a nejzajímavější pro širokou veřejnost,“ popisuje autor naučné stezky Jan Miklín. „Na osmi panelech najdou návštěvníci širokou škálu informací, od historie těžby vápence, významu Turoldu pro naše znalosti geologie i (pre)historie, jeskyni a jejích obyvatelích, i rostlinách, které jinde než na Turoldu na Pálavě nerostly.“

Zdejší naučnou stezku doplňuje geopark s ukázkami hornin z celého Česka. Nového designu se při obnově naučné stezky dočkal i informační panel věnovaný této sbírce. V nejbližších dnech pak budou obnoveny i infotabulky umístěné u jednotlivých hornin, na nichž se zub času také podepsal.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Ilustrační foto: Přírodní rezervace, autor Jan Miklín