Nalezená vlčice v Krkonoších neměla podle myslivců znaky divoce žijícího vlka

Podle zástupců Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) je možné, že vlčice, která byla nalezena začátkem srpna v ohradě s ovcemi na Vrchlabsku, žila předtím v zajetí a pochází z umělého chovu. Jelikož výsledky krevních testů u vlčice ukázaly přítomnost protilátek na vzteklinu, přistoupila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po dohodě s veterináři Safari Parku Dvůr Králové, infektology Fakultní nemocnice Hradec Králové a veterináři Státní veterinární správy k utracení zvířete. Zástupci ČMMJ k případu vydali tiskovou zprávu, ve které vyzývají odpovědné orgány, aby vypracovaly odpovídající legislativní opatření, která se zaměří na evidenci a kontrolu všech chovaných vlků v ČR: 

„Dne 3. srpna byla v ohradě s ovcemi v Krkonoších objevena mladá vyděšená vlčice. Vlčici s podivným chováním se podařilo z ohrady vypustit. Nicméně za několik dní poté usmrtila malého psíka,
kterého jeho majitelka vybojovala od vlčice zpět už mrtvého a následně vběhla do hotelu, kde musela být uspána a převezena do zoo. Zde byla podrobena zdravotním testům a byla u ní zjištěna přítomnost protilátek na vzteklinu. Kvůli podezření na tak závažné onemocnění byla utracena a vyšetřena. Naštěstí vlčice vzteklinou netrpěla a podezření se nepotvrdilo. Jedinou možnou cestou kde mohla vlčice tyto látky získat tak zůstává vakcinace. Jednou z možností je plošná orální vakcinace lišek a ostatních šelem proti vzteklině, která se ovšem od roku 2011 v České republice neprování (nicméně v některých oblastech Polska ano), a nebo druhá možnost, že vlčice byla standardně očkována, tzn. že byla již předtím držena v zajetí, a že pochází z umělého chovu. Tuto variantu podporuje i chování vlčice, kdy zvíře nebylo výrazně plaché, v zajetí nevykazovalo vysokou míru stresu a bylo značně vyhublé, tzn. že ve volnosti si nedokázalo obstarat potravu. Tuto variantu již připouštějí i někteří experti.

O nelegálním vypouštění vlků se hovoří již několik let a zprávy o krotkých nebo méně plachých jedincích vlků se objevují poměrně často. Až dosud nám ovšem kompetentní orgány (MŽP, AOPK) tvrdí, že vypouštění odchovaných vlků u nás neexistuje, že se vždy jednalo o divoké vlky a takové jejich chování je běžné. Podle našeho názoru rozhodně běžné není! Před krkonošskou vlčicí došlo k útoku vlka na několik osob v sousedním Polsku, který byl podle všeho také nelegálně vypuštěn. A právě nebezpečí těchto jedinců je zřejmé. Jedná se o jedince částečně socializované s malou schopností obstarání přirozené potravy, kteří v krajních případech mohou napadnout, poranit nebo také usmrtit člověka! Vzhledem k tomu, že je vlk zákonem zvláště chráněným živočichem, měl by jeho chov být pod přísným dohledem. A jak ukázaly poslední kauzy mapující chov tygrů, lvů a jejich nelegální usmrcování, ne vždy tomu tak skutečně je. Zcela zásadním problémem je, že kompetentní orgány tomuto nikdy nevěnovaly dostatek pozornosti. Vyzýváme odpovědné orgány, aby vypracovaly odpovídající legislativní opatření, která se zaměří na evidenci a kontrolu všech chovaných vlků v ČR, označení chovaných jedinců, zdokumentování jejich původu podle zákona, evidenci jejich prodeje a rozmnožování. Je bezpodmínečně nutné vést evidenci každého vlka chovaného v zajetí v ČR od narození až do doby jeho skonu.“

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

e‐mail: cmmj@cmmj.cz
web: www.cmmj.cz

Tiskovou zprávu KRNAP k tomuto případu si můžete přečíst zde

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_josefpittner