Na Třebíčsku vysychají potoky, lesy reagují na změnu klimatu

Zimy bez větších sněhových srážek, krátké jaro, brzký a rychlý nástup letního počasí, v létě opakující se extrémně horké dny. Tak se klimatická změna projevuje ve střední Evropě a také v České republice. I na Třebíčsku v Kraji Vysočina sucho sužuje přírodu. Vysychají potoky i studny, odumírají i dřeviny v lesích. A nejen smrky.

„Hladina spodních vod je snížená dlouhodobě. Srážky přicházejí nerovnoměrně a nedostanou se ke kořenům stromů. Nehynou jen mělce kořenící smrky oslabené suchem a následně zdecimované kůrovcem či václavkou. Odumírají i další dřeviny, zejména borovice. Také v lesních potocích se v posledních třech letech drží voda jen po zimním tání. Pak koryta vyschnou,“ říká lesní správce z Třebíče Aleš Rusek. Příkladem je snímek lesního potoka u Hrotovic z loňského června.

Na Třebíčsku nejdříve odumíraly dřeviny na kamenitých plochách. Postupně sucho ovlivnilo celý region. V lesích jsou ohroženi také obojživelníci a všechny organizmy závislé na vlhkém prostředí. Škody mají na pěstovaných plodinách i zemědělci.

Podkornímu hmyzu, jako je kůrovec, klimatická změna naopak svědčí. Suchem oslabené stromy se mu neubrání. „Před deseti lety jsme vytěžili na Třebíčsku asi 10 700 metrů krychlových kůrovcem napadeného dříví. V roce 2016 to bylo 49 tisíc metrů krychlových a loni dokonce 126 tisíc metrů krychlových dříví,“ pokračoval Rusek s tím, že část dřevní hmoty lesníci využívají na obranná opatření proti kůrovci, tedy na lapáky.

Změny nastaly i v pěstování lesa. Kvůli suchu ubylo opakovaných zásahů v ochraně mladých lesních porostů proti zarůstání vysazených dřevin travou a křovinami, tak zvanou buření. Podle lesního správce Ruska totiž už v tamních lesích ani tráva neroste. “Máme vyšší ztráty na obnovených lesních plochách. Ročně uhyne přibližně 10 procent sazenic z 600 tisíc kusů, které na téměř sto hektarech vysadíme,“ uvedl. Lesníci na klimatickou změnu reagují také tím, že v regionu vysazují 62 procent listnáčů a 38 procent jehličnatých stromů. „Vlivem sucha významně klesá i úspěšnost přirozené obnovy stromů. Za poslední tři roky z deseti na dvě procenta,“ vysvětlil krajský ředitel Lesů ČR z Brna Dalibor Šafařík. V regionu v posledních deseti letech Lesy ČR vybudovaly 16 víceúčelových vodních nádrží, které zadržují vodu v krajině, a tři suché poldry. Podnik letos investuje do zlepšení vodního režimu v celé republice přes 300 miliónů korun. „Dokončíme 40 rozestavěných akcí a zahájíme stovku nových vodohospodářských staveb,“ doplnil údaje Jiří Groda, vedoucí Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR.

Podle TZ státního podniku Lesy České republiky, red.

Foto vyschlého potoka na Třebíčsku: Lesy ČR