Na Prostějovsku vznikne nové arboretum

Nedaleko Plumlova na Prostějovsku v těsném sousedství vojenského újezdu Březina vyroste dendrologická zahrada, která bude sloužit jak veřejnosti, tak i lesníkům a posluchačům Mendelovy univerzity v Brně. Vyplývá to z memoranda, které podepsal ředitel Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Petr Král s děkanem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Liborem Jankovským. Arboretum Osina vyroste jako společný projekt obou institucí v malebné lokalitě kolem stejnojmenného potoka s dvěma rybníky v lokalitě Krumsín.

Dohoda o spolupráci státního lesnického podniku a brněnské univerzity tak odstartovala léta odkládaný plán na založení botanické zahrady specializující se na výzkum a pěstění dřevin, která bude sloužit lesníkům i veřejnosti na Prostějovsku. Záměr vybudovat v okolí Drahanské vrchoviny arboretum vznikl na lesnické divizi VLS Plumlov už v roce 2012, několikrát byl však odložen, naposledy kvůli kůrovcové kalamitě, na níž se musel státní podnik zaměřit.

„Spolupráce s Mendelovou univerzitou dává projektu další rozměr – nový rámec. Arboretum Osina bude ve vlastnictví VLS, nicméně půjde o společný výukový a demonstrační objekt,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Dendrologická zahrada na souši i v mokřadech

Původně se uvažovalo o třech různých územích, až nakonec zvítězila přírodní lokalita za lesní školkou u Krumsína pro svou různorodost a členitost terénu. V lokalitě se nachází dvojice rybníků Osina a Osinka. Na jednom z nich byl už v době jeho budování vytvořený ostrov, který by měl být zajímavým prvkem arboreta. K výsadbě dřevin je zde navíc možné využití několika typů ekosystémů – bažiny, rybníky, exponovaný terén a další.

Evropa, Amerika, Afrika i Asie u Plumlova

„Místo jsme měli a bylo nutné zvolit koncepci skladby dřevin. Uvažovali jsme i o arboretu druhovém, kde na jednom místě rostou různé druhy stejného rodu. V České republice takový druh arboreta není. Nakonec jsme se ale z důvodů ekonomických i estetických vrátili ke koncepci arboreta, které je složeno podle původu dřevin,“ popisuje ředitel divize Ladislav Pur.

Skladbu dřevin plánují lesníci VLS s univerzitou rozdělit do několika segmentů dle geografických celků – domácí vegetace, evropské druhy, druhy Asie a Euroasie, druhy Severní Ameriky, druhy z oblasti Japonska i severní Afriky. Každá tato skladba dřevin má svůj výčet druhů a celkem se počítá s přibližně 500 druhy dřevin, keřů a rostlin.

Arboretum vyroste v několika fázích

Na základě této představy vznikla studie a následně i projekt celého areálu. Ten počítá nejen s výsadbou dřevin, ale i s budováním ostatních stavebních prvků, jako je oplocení, uzavření areálu, výstavba přístřešků, pěšin a na ně navazujících lávek.

„V letošním roce máme naplánovanou část výsadby dřevin spíše okrasných v okolí rybníku Osina. Z ekonomických důvodů nelze v současné době naše arboretum vysázet najednou, půjde proto o projekt rozdělený do několika fází. S touto formou realizace ostatně počítá i dohoda s fakultou, která je nově partnerem celého projektu,“ vysvětluje ředitel VLS Petr Král.

Státní podnik s fakultou bude totiž spolupracovat na zakládání porostů a porostních skupin i dřevin v jednotlivých fázích realizace, a to formou zajištění osiva a sadby, ale i konzultací.

„Počítáme ale i se spoluprací při výsadbě a údržbě formou studentských praxi a dalších aktivit,“ uvedl děkan Libor Jankovský.

Zahrada pro veřejnost

Dendrologická zahrada by měla v neposlední řadě sloužit také veřejnosti, proto bude její prostor propojen chodníčky osazenými mobiliářem, vyroste zde altán, ostrov na rybníku Osina spojí s břehem lávka. Jednotlivými sekcemi dendrologické zahrady bude návštěvníky provázet informační systém.

Doposud se podařilo vybudovat oplocení a dřevěné přístřešky, další infrastruktura bude vznikat postupně. Plánujeme, že Arboretum Osina bude zajímavým rekreačním místem Prostějovska, které bude sloužit jak místním obyvatelům, tak i přespolním návštěvníkům. „Proto jsme také volili lokalitu u Osiny, která je na rozdíl od většiny území v naší správě na Prostějovsku mimo výcvikové prostory armády a vstup sem není nijak omezen,“ dodal ředitel Petr Král.

Co je Arboretum?

Arboretum, název odvozený od latinského výrazu pro strom arbor, je dendrologická zahrada, resp. zvláštní botanická zahrada specializující se na výzkum a pěstění dřevin. Mívá buď parkovou úpravu, nebo může být výsadba prováděna podobně, jako je tomu u zakládaných lesních porostů, např. u arboret sloužících k výzkumným lesnickým účelům. Arboretum může být specializované na jednotlivé rody (čeledi apod.), na dřeviny určitého území nebo může být všeobecné, zaměřené na všechny dřeviny bez rozdílu. Arboreta vědeckovýzkumná kladou důraz především na přesný původ rostlin, jejich dokonalou evidenci, pravidelné sledování a vyhodnocování. Arboreta okrasného typu kladou důraz zase na zahradní architekturu a jsou odborně méně náročná. Velmi rozšířená jsou arboreta při různých odborných školách: zde slouží jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání cizích druhů.

Zdroj: https://www.vls.cz/

Úvodní foto: rozhledna Salaš ve Chřibech, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_josefkubes