Na Olšině otevřou VLS novou expozici o unikátní ptačí oblasti na Šumavě

Během otevření stálé výstavy v památkově chráněné budově rybářské bašty na Olšině na Českokrumlovsku, které proběhne tuto sobotu 17.června, představí Vojenské lesy a statky ČR novou ornitologickou expozici. Na návštěvníky bude na hrázi nejvýše položeného rybníku v Česku navíc čekat bohatý doprovodný program včetně výroby ptačích budek, či rybářských závodů pro děti na nedaleké Malé Olšině.

Stavba z první poloviny 15. století s číslem popisným 329 představuje mimořádně cennou historickou památku, která je situována v hrázi rybníka. Je ceněna památkáři pro svou autentičnost, která je ve srovnání s většinou obdobných objektů jedinečná.

Mimořádnému zájmu veřejnosti se pak v posledních letech těší také expozice, kterou do památkově chráněného objektu umístili po citlivé rekonstrukci Vojenské lesy a statky, které jsou majitelem a správcem rybníku Olšina.

Návštěvníci zde naleznou výstavu o historii obce Olšina, o zdejším rybníku i rybářství. Část expozice je věnována také historii a současnosti Vojenských lesů a statků, státního podniku, který letos oslaví 90 let existence. Především děti si zde mohou prohlédnout myslivecká a rybářská zařízení, dozvědí se také řadu informací o životě v okolních lesích i v samotném rybníku. Zájemci mohou mimo jiné zhlédnout projekci filmu o starých zaniklých řemeslech, nebo o plavení dříví po nedalekém Schwarzenberském kanálu.

Novinkou, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout od tohoto víkendu, kdy se Rybářská bašta Olšina otevře pro další turistickou sezónu, bude nová ornitologická expozice. Ta je primárně zaměřena na evropsky významnou lokalitu Ptačí oblast Boletice. Ta byla českou vládou vyhlášena v roce 2004 na území šumavského vojenského újezdu.

„Díky armádě se lokalitě dlouhodobě vyhnul intenzivní civilizační rozvoj, včetně meliorací a dalších vlivů člověka. Dnes se proto jedná se o velmi výjimečné území, které je domovem řady ohrožených nebo významných druhů ptáků. Vyskytuje se zde 53 zvláště chráněných druhů, 66 druhů navržených do Červeného seznamu České republiky, či 40 zájmových druhů evropské ochrany přírody,“ vysvětluje ekolog VLS Vladislav Seidl.

V nové expozici si budou návštěvníci moci prohlédnout fotografie a plakáty jednotlivých druhů ptáků z této lokality, ale také výstavu ptačích budek, hnízd či ukázku doupného stromu. Součástí slavnostního otevření v sobotu bude také odborný výklad o ptačích obyvatelích Šumavy či ukázky z programu VLS boje proti myšovitým škůdcům formou instalace budek pro sovy v lokalitě. Především dětem pak bude určena lesní pedagogika, jejíž hlavní součástí bude tvořivá dílna. „Každý návštěvník si zde bude moci vyrobit ptačí budku nebo krmítko, jež si pak může odnést domů,“ popsal lesní pedagog VLS Jiří Flíček.

A na příznivce rybářství nebude na Olšině čekat jen expozice. Od sobotního rána se zde rozběhnou dětské rybářské závody na Malé Olšině, sportovně-rekreační vodní ploše VLS. Zúčastnit se jej může jakýkoliv rybář s vlastním náčiním do 15 let věku. Lovit se budou především kapři a pstruzi „na plavanou“ nebo „na položenou.“ Závodníci se mohou hlásit u Martina Vosiky na telefonním čísle 605 206 749.

Doprovodné akce k otevření Rybářské bašty Olšina budou v sobotu probíhat od 10.00 do 14.00 hodin, rybářské závody pak od 8.30 do13.00 hodin.

Otevírací doba Rybářské bašty na Olšině je v červenci a srpnu každý den mimo pondělí, v červnu a září pak pouze o víkendu, a to vždy od8.30 do 15.00 hodin. Vstup je zdarma.

Více informací najdete na: http://www.vls.cz.

Rybník Olšina

Vodní dílo s rozlohou 138 hektarů v nadmořské výšce 731metrů je nejvýše položeným chovným rybníkem v České republice. Jeho existence je doložena první písemnou zmínkou z roku 1458. Od 16. století náležel klášternímu zboží Zlaté Koruny a po zrušení kláštera připadl k panství krumlovskému. Dnes na něm hospodaří Vojenské lesy a statky ČR, s.p.