Na Broumovsku vylétli mladí sokoli

Za posledních dvacet let se početnost sokola stěhovavého na území ČR postupně zvyšuje. Přesto to sokoli stále nemají jednoduché. Úspěšnost hnízdění ve volné přírodě je poměrně nízká. V letošním roce bylo v CHKO Broumovsko zaznamenáno rekordních deset párů sokola stěhovavého, z  nich zatím úspěšně vyhnízdily dva.

V národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály na Chrámových stěnách vyvedli sokoli v minulých dnech tři mláďata. V letošním roce došlo po sedmdesáti letech k úspěšnému zahnízdění sokolů stěhovavých na okrajových skalách stolové hory Ostaš. Poslední letošní mláďata na Broumovsku se připravují na vylétnutí právě v přírodní rezervaci Ostaš.

Pro úspěšné hnízdění těchto kriticky ohrožených dravců je nezbytné zajištění klidu na hnízdišti. Stejně jako v minulých letech, bylo i letos v průběhu dubna a května potřeba respektovat omezení týkající se průchodu přímo pod jejich hnízdy.

První lety mláďat jsou značně nejisté. Často končí přistáním na zem, odkud se obtížně zvedají. Někdy mláďata zapadnou do hustého porostu nebo mezi kameny, odkud se bez pomoci nedostanou. Na zemi jsou velmi zranitelná, může je ulovit třeba liška.

Foto: pár sokolů stěhovavých ve skalách na Broumovsku, autor Jiří Malík

Díky pochopení správců benediktýnských lesů a Klubu českých turistů je na krátkou dobu odkloněna turistická stezka na Frýdlantskou vyhlídku dál od hnízda, aby byl zajištěn sokolům klid. Okolí skalních útvarů Mohyla smrti, Čertovo auto a vyhlídek na Zrádce, Cikánku a Krtičkovu se tak krátkodobě stává klidovou zónou, než ptáci úspěšně vylétnou. Po nové trase návštěvníky provede dočasné značení zkratkou přes les.

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: autorské právo https://cz.123rf.com/profile_donyanedomam