Místo pro přírodu: za 20 let zachráněno či obnoveno 189 ha přírody

Před dvaceti lety byla zahájena veřejná sbírka Místo pro přírodu – první a dodnes největší sbírka na záchranu cenných přírodních lokalit prostřednictvím jejich výkupů u nás. Prozatím pomohla 189 hektarům pozemků na 53 různých „Místech pro přírodu“. Vše o nich i sbírce lze nalézt na www.mistoproprirodu.cz.

Na jaře roku 2003, tedy právě před 20 lety, spustil Český svaz ochránců přírody veřejnou sbírku Místo pro přírodu, jejímž cílem je získat finanční prostředky na výkupy pozemků „pro přírodu“. Vykupují se buď pozemky přírodně hodnotné z důvodu jejich ochrany, nebo pozemky vhodné k vytváření nových (respektive obnovených) přírodních stanovišť; to se týká nejčastěji mokřadů.

Tzv. soukromé rezervace, tedy území chráněné před zničením, před nějakým nevhodným využíváním nikoli státní mocí, ale z vůle vlastníka, jsou konceptem rozšířeným po celém světě. Dříve to bývalo především z rozhodnutí velkých vlastníků půdy, kteří část svého vlastnictví vyčlenily z běžného obhospodařování ve prospěch přírody.

Dnes vznikají takováto území zejména iniciativou nestátních neziskových organizací (pozemkových spolků), které potřebné pozemky vykupují (či vzácněji dostávají darem) a následně o ně ve prospěch přírody pečují. To je právě i případ Místa pro přírodu.

Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s několika desítkami místních pozemkových spolků dnes pečuje o téměř 189 hektarů pozemků (165 ha ve výhradním vlastnictví, 24 ha ve spoluvlastnictví) na 53 lokalitách po celé republice.

Jde o louky plné vzácných rostlin a hmyzu, o přírodě blízké (pra)lesy, o mokřady a tůně pro vážky a obojživelníky, o staré sady, hostící různé druhy ptáků a brouků… Tyty plochy před veřejností neuzavírá; naopak, kde je to možné, snaží se je zpřístupnit či jiným vhodným způsobem veřejnosti přiblížit.

Za dobu existence sbírky se na výkupy pozemků podařilo vybrat již cca 27 miliónů korun. Do sbírky se zapojily tisíce individuálních dárců, pravidelně ji v posledních letech podporuje i Nadační fond Veolia.

Velké poděkování patří všem, kdo na konto sbírky Místo pro přírodu přispěli, i těm, kteří na účet 9999922/0800 přispějí v budoucnosti. Podrobné informace o kampani i všech vykoupených lokalitách jsou na www.mistoproprirodu.cz, aktuality též na facebookovém profilu Místo pro přírodu.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody