Ministerstvo zemědělství žádá o uvolnění dalších tří miliard na péči o lesy

Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl na pracovním výjezdu vlády na Vysočinu, že letos chce Ministerstvo zemědělství (MZe) podpořit správné hospodaření v lesích částkou 1,15 miliardy korun. Zároveň jedná s Evropskou komisí a Ministerstvem financí o uvolnění další 3 miliard, aby měli vlastníci z čeho financovat péči o lesy.

„Lesy mají celospolečenský význam a my musíme dělat všechno, abychom omezili kůrovcovou kalamitu. Proto Ministerstvo připravuje novou podporu pro nestátní vlastníky, kteří se dostali do obtížné situace kvůli propadu cen jehličnatého kůrovcového dříví a nejsou schopni zajistit obnovu lesů a řádnou péči o ně. U Evropské komise domlouváme souhlas s touto podporou a zároveň jednáme i s naším Ministerstvem financí, aby potřebné tři miliardy korun na záchranu českých lesů uvolnilo ze svého rozpočtu,“ řekl ministr Toman.

S aktuální situací v lesích se na místě seznámili například také premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová, ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr dopravy Vladimír Kremlík.

MZe každoročně zvyšuje objem vyplacených podpor lesního hospodářství ze státního rozpočtu. V roce 2017 to bylo 650 milionů korun, loni 700 milionů, letos plánuje poskytnout přibližně 1,15 miliardy korun.

„O polovinu jsme navýšili příspěvky na obnovu lesa a zajištění porostů melioračních a zpevňujících dřevin, které mají příznivý vliv na stav půdy. Zavedli jsme podporu základních přípravných dřevin, jako jsou bříza, jeřáb nebo olše. Máme nový finanční příspěvek na ochranu lesa před hmyzími škůdci, který podporuje mechanickou a chemickou asanaci kůrovcového dříví,“ uvedl ministr Toman.

Na každou sazenici melioračních a zpevňujících dřevin přispívá MZe částkou 12 korun, zatímco na sazenice základních dřevin jen 4 koruny.

MZe přijalo v dubnu opatření obecné povahy, díky kterému je možné ponechat v lese stromy, ze kterých už kůrovec vylétl. To umožní vlastníkům lesů, aby přednostně zasáhli tam, kde má ještě boj proti kůrovci smysl. Prodloužila se také lhůta k zalesnění kalamitních holin až na 5 let.

K aktuální situaci a k ministerské návštěvě kůrovcem napadených lesů na Vysočině se vyjádřila Lesnicko-dřevařská komora České republiky.

„Lesnicko-dřevařská komora ČR očekává, že tato návštěva přinese konkrétní návrhy rychlé pomoci ze strany státu, které potřebují jak vlastníci lesů, tak i firmy, poskytující služby v lesích.

S odvoláním na Lesnickou výzvu, kterou podepsala většina subjektů lesnicko-dřevařského sektoru  a která byla v únoru 2019 předložena všem členům Vlády ČR i poslancům PSP, navrhujeme bezprostřední zahájení kroků, nutných k odpovídající podpoře zachování lesních ekosystémů a všech jejich funkcí. V Lesnické výzvě jsou popsány očekávané dopady kůrovcové kalamity spolu s výčtem potřebných opatření ke zmírnění jejich důsledků. Jednou z priorit je například zohlednění role lesů v zadržování vody v krajině. V minulém týdnu přijala vláda Koncepci boje proti dopadům sucha, v rámci které chce investovat desítky miliard,“ uvedla v tiskové zprávě LDK ČR její výkonná tajemnice Andrea Pondělíčková.

„Stejně jako v minulosti udělají lesníci maximum, aby předali dalším generacím lesy v podobě, která bude přinášet užitek celé společnosti. Potřebná opatření v lesním hospodaření mohou být účinná pouze za předpokladu komplexního přístupu státu k obhospodařování krajiny jako celku. To znamená i okamžitou změnu přístupu zemědělců k zemědělské půdě, neboť jevy jako pokles úrody, sucha  a povodně, snížená kvalita a množství vodních zdrojů, eroze půdy i kalamity v lesích spolu velmi úzce souvisí,“ dodala Pondělíčková.

Podle tiskových zpráv Ministerstva zemědělství a Lesnicko-dřevařské komory ČR, red.

Ilustrační foto: Jan Řezáč