Ministerstvo připravuje podporu mokrých skládek

Při výjezdním zasedání vlády na Zlínsku se ministr zemědělství Jiří Milek věnoval mimo jiné i kůrovcové kalamitě. Okres Vsetín je třetím nejpostiženějším okresem kůrovcovou kalamitou v České republice. V roce 2016 zde lesníci evidovali 143 tisíc metrů krychlových kůrovcového dříví. Údaje za celý rok 2017 ještě nejsou kompletní, ale jen samotné Lesy ČR evidují ve Zlínském kraji minimálně 154 tisíc kubíků kůrovcového dříví.

Při předchozích návštěvách se byl ministr osobně přesvědčit o rozsahu kůrovcové kalamity v okrese Vsetín. „Jsem nespokojený s tím, jak pomalu se z lesů uklízí napadené dřevo, kvůli tomu na jaře můžeme mít s kůrovcem ještě větší problém. Je důležité soustředit se na vyhledávání napadených stromů, které ještě nejsou suché, a ve kterých jsou ukrytá vajíčka kůrovce. Chceme také uvolnit hospodářům ruce, aby mohli rychleji postupovat při obnově lesů. Proto v současnosti připravujeme novelizaci vyhlášek, které upravují pravidla pro hospodaření v lesích,“ uvedl ministr Milek.

MZe připravuje i podporu tzv. mokrých skládek, ve kterých se uložené dřevo skrápí vodou, a neztrácí tak kvalitu. Larvy kůrovce se přitom totiž nestačí vyvinout a uhynou. Podmínkou vzniku těchto skládek je však blízkost vodního zdroje, v současnosti se vybírají vhodné lokality.

Podle TZ MZe, red.

Ilustrační foto rozsáhlého kůrovcového ohniska: Archiv VÚLHM